full
color
#666666
https://pracowniagier.com/wp-content/themes/zap2-installable/
https://pracowniagier.com/
#009999
style2
22 468 85 52
Puławska 39/2, Warszawa

Wdrażanie wartości

Opis procesu

Odpowiednio dobrane i upowszechnione wartości (czyli normy zachowań w organizacji) mogą znacznie wesprzeć cele strategiczne. Opracowany przez nas proces ma na celu zapoznanie/przypomnienie pracownikom wartości firmowych i wzmocnienie działań wspierających te wartości w organizacji. Drugą ważną rolą spotkania jest integracja oraz budowa więzi zespołowych. Istotne jest podkreślenie, że ludzie są nadrzędną wartością organizacji i zwrócenie uwagi na dobre relacje międzyludzkie i współpracę w dążeniu do celu, bez których nie można osiągnąć sukcesu.

CZĘŚĆ 1: Gra symulacyjna, która obrazuje pożądane przez Klienta wartości

Uczestnicy mają możliwość w praktyce doświadczyć wpływu zachowań zgodnych i niezgodnych z obranymi wartościami na osiągane efekty i zadowolenie ze współpracy.

CZĘŚĆ 2: Część warsztatowa

Praca warsztatowa z zastosowaniem metody Wolrd Cafe, pozwoli przedyskutować wnioski z rozgrywki w odniesieniu do wartości firmowych. Odwołując się do emocjonujących zachowań i sytuacji z gry uczestnicy przełożą je na realne działania w organizacji. Efektem warsztatu jest wypracowanie wspólnego rozumienia, co dana wartość oznacza.

Z kolei w formule UnConference, w grupach tematycznych ukształtowanych z osób zainteresowanych danym tematem, pracownicy wypracowują konkretne rozwiązania i pomysły na większe zadbanie o wartości, które w głosowaniu wyszły jako najmniej obecne w codziennej pracy.

CZĘŚĆ 3: Symulacja The Tree of Life – doświadczenie wartości w działaniu

Symulacja The Tree of Life pozwala uczestnikom na intensywne przeżycie podkreślające wagę współpracy zespołowej i doceniające rolę każdego z członków grupy. Podczas symulacji uczestnicy będą mieli też okazję do zastosowania w praktyce wypracowanych refleksji nad wartościami firmy. Wydarzenie jest jednocześnie doświadczeniem niezwykle integrującym i zapewniającym doskonałą zabawę. Zostawia uczestników z energią i motywacją do wspólnych działań.

Trenowane kompetencje

  • podniesienie świadomości pracowników na temat wartości Firmy: jakie to wartości, co oznaczają i jak przekładają się na codzienność biznesową każdego z uczestników
  • ukazanie perspektywy całej organizacji, znaczenia współpracy osób i zespołów w realizacji wspólnego celu – wielkich rzeczy nie osiąga się w pojedynkę, stoi za nimi zespół ludzi pracujących z pasją,
  • integracja – zbudowanie i wzmocnienie relacji; poprawa komunikacji w zespołach i pomiędzy nimi.

Dla kogo w organizacji?

Dla pracowników z różnego szczebla organizacji, całych firm.

Wykorzystywane gry i techniki

  • Gra, w której ujawniają się zachowania związane z wartościami Klienta
  • World café lub UnConference (w zależności od oczekiwanych efektów)
  • Symulacja The Tree of Life

 

 

Wybrane firmy, w których realizowany był proces wdrażania wartości

 

 

seta
default
Ładuję...
link
#5C5C5C
on
loading
off