full
color
#666666
https://pracowniagier.com/wp-content/themes/zap2-installable/
https://pracowniagier.com/
#009999
style2
22 468 85 52
Puławska 39/2, Warszawa

Wdrażanie strategii i wartości w organizacji

Opis procesu

Proces strategiczny dotyczący wdrażania strategii i wartości w organizacji, obejmuje swoim wpływem całą organizację. Działania wdrożeniowe rozpoczynane są od góry organizacji, a kończą się na pracowniku. W realizacji celu – wdrożenia wartości i strategii duży nacisk położony jest na pracę z managerami, aby stworzyć z nich współpracujący zespół oraz ambasadorów zmian.

To managerowie kaskadują w dół organizacji strategie i wartości. Całość kończy się spotkaniem całej organizacji w temacie realizowanych projektów, które bezpośrednio przyczyniają się do realizacji celu nadrzędnego firmy.

Trenowane kompetencje

Celem nadrzędnym projektu jest wdrożenie priorytetów strategicznych i wartości w organizacji.

Cele pośrednie:

 • Doprecyzowanie strategii na poziomie Zarządu organizacji
 • Zapoznanie pracowników z priorytetami i projektami strategicznymi oraz wartościami firmy
 • Wypracowanie postaw i zachowań, które odzwierciedlają wartości
 • Budowanie „ducha zespołowości”, współpracy i zaufania jako kluczowych elementów sukcesu firmy
 • Wzbudzenie motywacji pracowników do realizacji wizji i misji firmy oraz zaangażowania w realizację projektów strategicznych

Dla kogo w organizacji?

Program obejmuje swoim zasięgiem całą organizację:

 • zarząd
 • managerów średniego szczebla
 • pracowników

Przykładowe wykorzystywane gry i techniki

Stosowane formy pracy:

 • Moderowane spotkania
 • Warsztaty z wykorzystaniem gier i symulacji (metoda Time Machine, Łowisko, Sunflower)
 • Team coaching
 • Wystąpienia eksperckie
 • UnConference
 • Nowe technologie w pracy z grupą (aplikacje do pracy grupowej, aplikacje graficzne)
 

 

 

Opinia uczestników

Wiedza o priorytetach strategicznych wzrosła u 80% managerów deklaruje, że wzrosła ich wiedza o priorytetach strategicznych, natomiast 73% dostrzega wzrost świadomości o wartościach firmy.*

 

*Wśród badanych 30 managerów.

 

Przeczytaj artykuł:

Kapitał społeczny w ujęciu Elinor Ostrom: triumf interdyscyplinarności

 

Wybrane firmy, w których realizowany był proces wdrażania strategii i wartości w organizacji

pobrane

seta
default
Ładuję...
link
#5C5C5C
on
loading
off