fbpx
full
color
#666666
https://pracowniagier.com/wp-content/themes/zap2-installable/
https://pracowniagier.com/
#009999
style2
22 468 85 52
Puławska 39/2, Warszawa

Szkolenie Gallupa – Budowa zespołu w oparciu o talenty

Metoda Gallupa - Opis treningu

Gallup, najstarszy na świecie ośrodek badania opinii publicznej, monitoruje od 2000 roku poziom zaangażowania pracowników. W USA około 30% określa się jako zaangażowanych, dane z pozostałych 140 krajów wskazują 13%, w Polsce jest to 17%.

Od kilku lat mówi się o wielkim kryzysie związanym z angażowaniem ludzi w swoją pracę, a zwiększająca się na rynku pracy liczba Milenialsów pogłębia jeszcze ten kryzys. Tworzenie kultury organizacyjnej, która sprzyja angażowaniu jest od kilku lat wymieniana jako kluczowe wyzwanie liderów na najbliższe lata. Odpowiedzią na to wyzwanie może być zarządzanie w oparciu o talenty Gallupa. Celem treningu jest pokazanie managerom jak wdrożyć tą koncepcję w życie.

Uczestnicy przechodzą przez 3 kroki niezbędne do praktycznego rozwijania talentów:

  • Learn it (lider poznaje, jak w działaniu objawiają się jego talenty, a jak talenty innych; rozumie, co wnoszą do zespołu, jakie mogą mieć ograniczenia)
  • Love it (lider buduje w sobie akceptację dla poszczególnych talentów, widzi w nich wartość, uczy się je doceniać rozumiejąc też ich ograniczenia)
  • Live it (lider wie, jak w praktyce codziennej pracy rozwijać talenty swoje i członków zespołu, jest gotowy do robienia tego z zaangażowaniem)

Trenowane kompetencje podczas szkolenia Gallupa

  • podniesienie poczucia wartości wnoszonej do zespołu, większa samoświadomość, inspiracje do wykorzystania w życiu osobistym, większe poczucie wpływu
  • lepsze zrozumienie ludzi, większa świadomość, jak zmaksymalizować potencjał zespołu
  • poczucie osobistego wpływu, wiara w osiąganie celów i wyników oraz zwiększona odpowiedzialność za własne decyzje, postawy i działania.

Gallup dla zespołu - Dla kogo w organizacji?

  • Wersja indywidualna: dla osób na stanowiskach kierowniczych, które nie zarządzają zespołami, lub dla osób przygotowujących się do roli menadżera – aby poszerzyć świadomość swoich mocnych stron, wziąć pełną odpowiedzialność za swój rozwój i koncentrować się na osiąganiu mistrzostwa w obszarze swoich talentów
  • Wersja menadżerska: dla menadżerów zarządzających zespołami – aby wykształcić w kadrze zarządzającej umiejętności zarządzania zespołami w oparciu o założenia metody Gallupa
  • Dla zespołu – aby jego członkowie mogli się lepiej poznać, doceniać wkład każdej osoby i lepiej się komunikować

Wykorzystywane gry i techniki

WERSJA INDYWIDUALNA: 30 karatów, Symbole
WERSJA MENADŻERSKA: Siła Założeń, Webmaster, Quiz
WERSJA ZESPOŁOWA: Ekspedycja mocy, Siła Założeń

Metoda Gallupa - szkolenia z budowy zespołu

 

 

Wybrane firmy, w których realizowany był trening budowy zespołu w oparciu o talenty

 

logo-accenture

TCHIBO

seta
default
Ładuję...
link
#5C5C5C
on
loading
off