19
Nov

CCIFPMamy przyjemność poinformować, że Pracownia Gier Szkoleniowych została członkiem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Mamy nadzieję, że zaowocuje to kolejnymi ciekawymi projektami w kraju i zagranicą.
Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich.
Skupia ponad 440 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. Do jej zadań należy współtworzenia korzystnych warunków dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce. CCIFP to również platforma współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz promotor najlepszych praktyk biznesowych.
 

Zobacz także: