15 listopada w Delhi, podczas Asian Forum of Global Governance Pracownia Gier przeprowadziła warsztat oparty o symulację HexGame.  Uczestnikami Forum są młodzi liderzy z całego świata: przedstawiciele firm,  instytucji międzynarodowych i pozarządowych, a prelegentami uznane autorytety ze świata biznesu, polityki, nauki.

Forum jest coroczną inicjatywą niemieckich fundacji Zait i Bucerius oraz hinduskiej fundacji Observer Research Foundation, ma na celu  rozwój wiedzy i umiejętności młodych liderów,  a jego tematyka koncentruje się wokół globalnych wyzwań politycznych, gospodarczych i społecznych.

4-godzinny moduł warsztatowy  przeprowadzony przez Pracownię Gier Szkoleniowych stanowił  dla uczestników konfrontujące doświadczenie rozwojowe w obszarze przywództwa. Symulacja HexGame  postawiła przed uczestnikami szereg wyzwań, napotykanych przez współczesnych liderów w zarządzaniu wieloszczeblową organizacją, w sytuacji niepewności i kryzysu.

Gra symulacyjna w rozwoju przywództwa?

Joanna Średnicka, Ekspert R&D, Pracownia Gier Szkoleniowych 

Gry i symulacje znalazły się na liście rekomendowanych narzędzi  rozwojowych, w raporcie Center For Creative Leadership dotyczącym  nowych  trendów  rozwoju przywództwa XXI  wieku. Sięgając do osiągnięć  psychologii rozwojowej autorzy raportu  postulują zmiany  w programach szkolenia  liderów. Chodzi przy tym  nie tyle o  rozbudowanie ich o kolejne umiejętności przywódcze,   co dodanie niemal nieobecnych dziś narzędzi rozwoju świadomości. Okazuje się,  że im wyższy jej poziom u lidera, tym jego sposób postrzegania rzeczywistości, swojej  w niej roli,  zakresu wpływu  jest  szerszy i wielowymiarowy a poziom akceptacji dla różnorodności i niepewności wyższy.  Gry i symulacyjne, poprzez połączenie działania i ustrukturyzowanej refleksji, umożliwiają równoczesny trening umiejętności przywódczych oraz tworzą przestrzeń rozwoju świadomości. Stanowią przez to ciekawą alternatywę dla tradycyjnych form szkoleniowych.

Zobacz fotorelację z warsztatów