13 kwietnia w Rio de Janeiro, podczas Latin American Forum on Global Governance, Pracownia Gier Szkoleniowych przeprowadziła warsztat w oparciu o symulację HEXGame. Uczestnikami byli pracownicy rozmaitych instytucji rządowych i międzynarodowych oraz firm z Europy, obu Ameryk, Afryki, Azji i Australii.

Warsztat oparty został na opisywanym przez ekspertów McKinsey modelu rozwoju przywództwa, zgodnie z którym osiąganie celów organizacyjnych wymaga od liderów dwóch pakietów kompetencji:

– myślenia strategicznego i systemowego – by budować efektywny i sprawny system organizacyjny,

– samoświadomości – by skutecznie wpływać na działających w nim ludzi.

Symulacja HEXGame  postawiła przed uczestnikami szereg wyzwań, napotykanych przez współczesnych liderów w zarządzaniu wieloszczeblową organizacją, w sytuacji niepewności i kryzysu. Pokazała rolę komunikacji i koordynacji działań pomiędzy jednostkami organizacyjnymi (kraje, regiony, departamenty) oraz uświadomiła wyzwania współpracy i realizacji strategii w sytuacji ograniczonych zasobów.

Latin American Forum on Global Governance jest intensywnym 10-dniowym seminarium organizowanym wspólnie przez fundacje: ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius oraz Fundação Getulio Vargas (FGV). Celem Forum jest rozwijanie i promowanie cech przywódczych wśród młodych profesjonalistów, poprzez m.in. dyskusje nt. bieżących kwestii mających globalne znaczenie. Uczestnicy mają możliwość inspiracji i uczenia się od prelegentów będących autorytetami ze świata biznesu, polityki, nauki oraz organizacji pozarządowych.

Zobacz fotorelację z warsztatów