30
Jan

WhiteSmoke Studio dla Pracownia Gier

19 lutego 2015 roku Pracownia Gier oraz EY zapraszają na pokaz warsztatu ProfitQuest – symulacji poświęconej tematyce zarządzania przedsiębiorstwem.

Do udziału w pokazie zapraszamy osoby z działów szkoleń i rozwoju, zainteresowane: wdrożeniem w swojej organizacji innowacyjnych programów rozwojowych opartych na grach i symulacjach, poszerzeniem wiedzy nt. metody gier i symulacji.

O czym będzie pokaz?

Podczas kilkugodzinnego pokazu zaprezentujemy skróconą wersję programu ProfitQuest, pozwalającą doświadczyć kluczowych kwestii związanych ze strategicznym podejściem do zarządzania firmą. W szczególności pokażemy jak decyzje biznesowe podejmowane w różnych działach w warunkach niepewności przekładają się na finansową sytuację całej firmy. Dodatkowo szczegółowo omówiona zostanie kwestia cash flow, czyli przepływów pieniężnych w organizacji.

Na zakończenie omówimy sposoby wykorzystania warsztatu ProfitQuest przez naszych Klientów na przykładach dotychczasowych realizacji.

 

Docelowo symulacja trwa pełne 2 dni i przeplatana jest sesjami warsztatowymi, których celem jest zdobywanie nowej wiedzy oraz porządkowanie właśnie zdobytych podczas symulacji doświadczeń. W trakcie symulacji uczestnicy, podejmując decyzje, mogą obserwować wpływ jaki na rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne, bilans czy wartość firmy ma wybór konkretnej strategii oraz jak presja czasu wpływa na jakość podejmowanych decyzji.

Przeczytaj więcej o zastosowaniu ProfitQuest

 

Agenda pokazu:

od 9:00 rejestracja uczestników

9:30 – 11:30 wprowadzenie do gry oraz runda pierwsza

11:30 – 11:50 narada strategiczna (formularze strategii)

11:50 – 13:25 runda druga

13:25 – 14:15 lunch

14:15 – 16:00 runda trzecia

16:00 – 16:35 podsumowanie

16:35 – 17:00 prezentacja i omówienie studiów przypadków

 

Fabuła gry

WhiteSmoke Studio dla Pracownia GierUczestnicy, podzieleni na 4–5 osobowe zespoły, wcielają się w zarządy konkurujących ze sobą przedsiębiorstw. Otrzymują różne funkcje w prowadzonej przez siebie firmie wraz z przyporządkowanym zakresem odpowiedzialności.

Firmy konkurują ze sobą, co wyzwala rywalizację. Fabuła obliguje do planowania działań swoich, przewidywania działań innych oraz umożliwia porównanie efektywności menedżerskiej.

Polecamy:  Trening przywództwa z wykorzystaniem HexGame - warsztat otwarty 18.11.2016!

Wszystkie decyzje uczestników zobrazowane są na planszy przy pomocy tub i żetonów, symbolizujących aktywa/pasywa przedsiębiorstwa – rozwija to umiejętność widzenia perspektywy „przyczyna – skutek”.

 

Dlaczego warto?

Warsztat ProfitQuest pozwala na:

  • Całościowe spojrzenie na przedsiębiorstwo, rozwinięcie kompetencji menedżerskich w zakresie planowania strategicznego
  • Wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem ryzyk związanych z działalnością na rynku (np. konkurencja, ograniczone zasoby)
  • Pokazanie jak poszczególne procesy, które zachodzą w każdej organizacji przekładają się na dane finansowe

 

Sylwetki prowadzących:

filip tomaszewski_100Filip Tomaszewski – trener i facylitator gier i symulacji dla biznesu. Partner zarządzający i współzałożyciel Pracowni Gier Szkoleniowych. Współtwórca gier biznesowych nagrodzonych w międzynarodowych konkursach projektowania gier, projektował także symulację biznesową PROFITQUEST wykorzystywaną na prestiżowych kierunkach MBA w Polsce. Zrealizował ponad 400 godzin treningów metodą gier i symulacji. Ma praktykę ponad 150 godzin treningu w oparciu o symulacje ProfitQuest dla wyższej kadry zarządzającej. Od 10 lat wykorzystuje w treningach biznesowych swoje doświadczenie praktyczne w zarządzaniu sprzedażą, finansami i koordynowaniu projektami biznesowym w orientacji na rentowność. Wcześniej związany z rynkiem monitoringu mediów. Prywatnie, jako socjolog, jest fanem matematyki, statystyki i MS Excel. Wszystkie gry, które projektował miały w nim swój początek.

 

Agnieszka Wrona_100Agnieszka Wrona – trener, coach. Z wykształcenia psycholog, specjalizacja zarządzanie zmianą. Doktorantka i wykładowca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zrealizowała ponad 1700 godzin programów szkoleniowych, w tym 360 godzin treningów i interwencji metodą gier i symulacji. Projektuje oraz prowadzi szkolenia z tematów związanych z podnoszeniem efektywności osobistej: głównie zarządzania sobą w czasie, komunikacji, asertywności, autoprezentacji oraz zarządzania. Doświadczenie biznesowe zdobywała jako twórca i zarządzający projektami szkoleniowymi w firmach z branży bankowej, IT oraz zarządzania projektami. Jest konsultantem Extended DISC oraz certyfikowanym coachem ICF.

 

 

Pokaz warsztatu odbędzie się 19 lutego 2015 w Warszawie w centrum szkoleniowym EY Academy of Business (al. Armii Ludowej 26, bud. Focus) , w godz. 9:30-17:00

Polecamy:  Powakacyjne Rendez-vous Biznesu, 6 września 2016

Aby wziąć udział w pokazie warsztatu należy wypełnić do 12 lutego 2015 formularz zgłoszeniowy.

Liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób. Uczestnictwo możliwe będzie po weryfikacji i potwierdzeniu z naszej strony.

 

Najbliższy 2-dniowy warsztat ProfitQuest odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2015 r. w Warszawie.

Więcej informacji tutaj

Zobacz także: