Grę zaprojektowano na zlecenie Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Jej celem jest projektowanie procesów angażowania mieszkańców w podejmowanie decyzji społecznych i uczestnictwo w działaniach wspólnoty.

Więcej w Strefie Wiedzy