29
Jan

12 lutego Pracownia Gier zaprasza na pierwszy w tym roku pokaz treningu metodą gier i symulacji Orientacja na Klienta. W czasie tegorocznych pokazów prezentowane będą treningi rozwoju różnych kompetencji, które mogą wspierać programy szkoleniowe w organizacjach.

Pełny trening 2-dniowy orientacja na Klienta składa się z czterech autonomicznych modułów tematycznych realizowanych metodą gier, które uzupełniając się stanowią zamknięty program. Obejmuje on m.in. zagadnienia związane z diagnozowaniem potrzeb klienta, organizacją współpracy w procesach wytwarzania produktu rynkowego, efektywności biznesowej działania w ukierunkowaniu na klienta.

W czasie pokazu otwartego zaprezentujemy pierwszy moduł treningu poświęcony  rozpoznawaniu i definiowaniu potrzeb zarówno klienta  zewnętrznego jak wewnętrznego organizacji.  W czasie tej części treningu uczestnicy weryfikują swoją wiedzę na temat klienta i sposoby jej zdobywania. Odróżniają wiedzę od założeń, zdobywają informacje o kliencie, a nie potwierdzenia swoich o nim wyobrażeń. Ten moduł treningu realizowany jest w oparciu o grę symulacyjną Wieża Sunflower

Dla kogo jest trening ?

  • Dla organizacji, które są w procesie wdrażania orientacji na klienta jako wartości kultury organizacyjnej
  • Dla firm, którym zależy na podniesieniu efektywności działania w orientacji na klienta zewnętrznego lub/i wewnętrznego
  • Dla pracowników różnych działów organizacji, które muszą współpracować w procesie wytwarzania produktu dla klienta

Co zyskuje organizacja?

  • Uwspólnienie rozumienia wartości „orientacja na klienta” w organizacji i przełożenie jej na konkretne zachowania i postawy pracowników
  • Pracowników poszukujących nowych rozwiązań i wychodzących poza dotychczasowe schematy w relacjach z klientem
  • Podniesienie jakości współpracy różnych działów organizacji w ukierunkowaniu działań na klienta

Jakie korzyści ma uczestnik?

  • Trenuje nieszablonowe myślenie i poszukiwanie rozwiązań w kontaktach z klientem
  • Potrafi rozumieć potrzeby klienta w szerszym kontekście rynku i swojej organizacji
  • Rozwija umiejętności współpracy z innymi działami w organizacji

Pokaz treningu odbędzie się 12 lutego w godzinach 9.30-13.00 w Aptece Sztuki w Warszawie, Al. Wyzwolenia   (przy Placu Zbawiciela) 3/5.

Polecamy:  Gry i symulacje jako dobre praktyki uczenia się w administracji publicznej

Aby wziąć udział w pokazie treningu trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy

 

Zobacz także: