Poszukując nowych rozwiązań szkoleniowych dla naszych klientów, wzięliśmy pod uwagę najczęściej pojawiające się z ich strony pytania:

 • Jak sprawić, aby współpraca w zespole była łatwiejsza?
 • Co zrobić, żeby ludzie w pełni korzystali ze swojego potencjału, ale także z wiedzy i doświadczeń
  kolegów?
 • Jak nie tylko nauczyć czegoś ludzi, ale sprawić, żeby pod wpływem doświadczeń szkoleniowych
  zmodyfikowali swoje nawyki?
 • Jak zaangażować ludzi w zmianę sposobów działania?
 • I jak to wszystko zrobić bez odrywania ich na cały dzień od biurek? I żeby było widać efekty.

Udało się nam znaleźć metodę pracy, która bardzo dobrze odpowiada na wymienione wyżej wyzwania – trening Brown Bag.

Co to jest trening Brown Bag?

torba1To krótkie, lecz intensywne spotkania wypełnione w 90% zadaniami praktycznymi, w 2-tygodniowych cyklach. Wyzwalają i utrwalają w uczestnikach zmianę nawyków. Nastawione na realny efekt, mierzony według ustalonych ze zleceniodawcą wskaźników. W czasie nieco dłuższym niż przerwa na lunch pracownicy lepiej poznają siebie i swoich kolegów oraz wypracowują postawy adekwatne do swojej roli w organizacji i rzeczywistości biznesowej.

Historia Brown Bag
Idea Brown Bag narodziła się z potrzeby przekazania wiedzy w szybki i nieformalny sposób, np. podczas przerwy na lunch. Jest to bardzo popularna forma szkolenia w Stanach Zjednoczonych – zarówno w firmach, jak i na uczelniach. Nazwa Brown Bag oznacza papierową brązową torbę, w którą pakujemy przekąskę na lunch.

Dlaczego ten trening działa?

 • Pozwalamy uczestnikom doświadczyć współpracy, która ułatwia wykonywanie zadań i dostarcza satysfakcji.
 • Pracujemy narzędziami Solution Focus Approach, co oznacza, że koncentrujemy się na mocnych stronach uczestników. Dzięki temu wydobywamy moc, która drzemie w zespole.
 • Dajemy czas, aby wyrobić sobie nowy nawyk, ponieważ pracujemy z zespołem przez 4 spotkania. Każde trwa 3h. Odbywają się co dwa tygodnie.
 • Nie tracimy czasu, energii i pieniędzy. Pracujemy w biurze Klienta, potrzebujemy tylko 3h i na dodatek przynosimy kanapki 🙂

Treningi dostępne w serii Brown Bag:
top manager cz

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY ORGANIZACJĄ – dla zespołów zarządzających przeciążonych pracą, które marzą o sprawniejszym działaniu podwładnych i obniżeniu własnych kosztów osobistych.
Rezultaty:
Plan konkretnych działań usprawniających współpracę wraz z weryfikacją pierwszych kroków. Lepiej współpracujący zespół zarządzający.

 

lider w zmianie2 czLIDER W ZMIANIE – dla menadżerów odpowiedzialnych za wdrożenie zmiany, których wyzwaniem jest zaangażowanie do tego wdrożenia ludzi ze swoich zespołów oraz sojuszników z różnych miejsc organizacji.
Rezultaty:
Otwartość na zmianę, gotowość do angażowania innych, plan działań.

 

zespol 2 czZESPÓŁ – dla zespołów zadaniowych i międzydziałowych, które niby grają do jednej bramki, ale czasami każdy własną piłką.
Rezultaty:
Świeże pomysły na lepszą współpracę ubrane w plan konkretnych działań. Sprawniejsza współpraca.

 

zespol w zmianie cz

ZESPÓŁ W ZMIANIE – dla zespołów, które przechodzą zmianę i dla tych, które trzeba na zmianę przygotować.
Rezultaty:
Większa otwartość na zmianę. Świeże pomysły na lepszą współpracę ubrane w plan konkretnych działań.

 

Zapraszamy do przeczytania artykułu Ewy Pietruszczak o tym, jak trening Brown Bag wpisuje się w aktualne trendy szkoleniowe.

Chcesz wiedzieć, jak działa trening Brown Bag? Skontaktuj się z nami:

+ 48 22 468 85 52
biuro@pracowniagier.com

[linkedin_share style=”none”][fbshare type=”button” float=”left”][fblike style=”button_count” showfaces=”false” width=”100″ verb=”like” font=”arial”]