16 stycznia na konferencji „Rzeczpospolita Lokalna”  w Warszawie 300 działaczy  samorządowych, urzędników i pracowników trzeciego sektora,  rozegrało on-line grę „PARTY-tura”. Grę zaprojektowała  Pracownia Gier  na zlecenie  Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Celem projektu było stworzenie mini-laboratorium, w którym gracze – przede wszystkim urzędnicy różnych  szczebli administracyjnych – mogą w praktyce doskonalić projektowanie procesów partycypacyjnych, czyli takich, które angażują mieszkańców i obywateli w działania społeczne.

W PARTY-turze gracz zarządza wyznaczonym regionem i tworzy sieć dróg pomiędzy poszczególnymi miejscowościami.  Jego zadaniem jest nie tylko połączenie poszczególnych miasteczek, ale również zadbanie o potrzeby lokalnych grup mieszkańców takich jak, np. młodzież, kupcy czy artyści.

Żeby to zrobić,gracz korzysta z szeregu narzędzi partycypacyjnych i niepartycypacyjnych oraz planuje przebieg całego procesu: od informowania, przez diagnozę, planowanie i wdrażanie, aż do ewaluacji swoich działań. Kolejne plansze to kolejne miasteczka, na których gracz napotyka nowe wyzwania i może pogłębiać swoją wiedzę dot. partycypacji publicznej.

Gra w formie płyty CD jest dostępna dla uczestników projektu Decydujmy razem,  wersja przeglądarkowa będzie wkrótce dostępna powszechnie. W PARTY-turę można grać samodzielnie.

[fbshare type=”button”] [linkedin_share style=”none” float=”left”] [fblike style=”button_count” float=”left” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]