Symulacja o tworzeniu się zespołu, wypracowywaniu zasad współpracy i osiąganiu wspólnego celu.

Uczestnicy wcielają się we właścicieli spółek rybackich żyjących z połowu ryb we wspólnym jeziorze. W wyniku ograniczenia zasobów jeziora oraz ryzyka całkowitego utracenia możliwości połowu, rybacy muszą znaleźć sposób, który jednak zapewni im dalsze połowy i możliwość zarabiania na życie.
Łowisko to metafora organizacji i jej działania w zróżnicowanych zespołach z różnorodnymi ludźmi. Zarządzanie obszarem połowu ryb okazuje się doskonałą okazją do interaktywnego doświadczenia przez uczestników współpracy i jej wyzwań.

Korzyści dla organizacji

  • Zrozumienie roli przywództwa w budowaniu motywacji i zaangażowania zespołu
  • Umiejętność wypracowania strategicznych celów zespołu i wyboru strategii zarządczej w ich osiąganiu
  • Budowanie relacji w zespole w oparciu o zaufanie i świadomość wspólnych celów
  • Efektywna komunikacja – jak ją wykorzystywać, żeby osiągać założone cele zespołowe

Zastosowanie

  • Wypracowywanie celów i strategii współpracy w ramach zarządu i całej organizacji
  • Wdrażanie zmian
  • Prezentacja zespołom nowych kierunków rozwoju organizacji
  • Rozwój kompetencji i umiejętności przewodzenia zespołom w procesach zmian, sytuacjach konfliktów oraz spadku motywacji i efektywności zespołów
  • Zwiększenie motywacji, efektywnego osiągania rezultatów i wyników w poczuciu osobistej i zespołowej satysfakcji

Łowisko - Szczegóły

Czas trwania: 3 – 4 godziny (+ praca warsztatowa)
Liczba graczy: 12+

Grę oceniam jako interesującą, wymagającą strategicznego myślenia i obrazującą w niebanalny i ciekawy sposób korzyści pracy zespołowej.
Uczestnik warsztatów z grą Łowisko
Grę oceniam jako interesującą, wymagającą strategicznego myślenia i obrazującą w niebanalny i ciekawy sposób korzyści pracy zespołowej.
Uczestnik warsztatów z grą Łowisko

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nt. warsztatów opartych o gry i symulacje oraz sprawdzić, gdzie możesz je wykorzystać w swojej organizacji – skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 22 468 85 52.