Powstała kolejna autorska gra stworzona przez projektantów Pracowni Gier Szkoleniowych. Jest wyjątkowa z kilku powodów: zamawiającym jest fundacja, wspierana przeze korporacje; dotyczy bardzo poważnego problemu społecznego, jakim są uzależnienia behawioralne i trzeci powód: odbiorcami są uczniowie z szkół ponadpodstawowych. Gra została wyprodukowana w kilkuset egzemplarzach, rozpocznie swoją misję wśród młodych ludzi już wiosną 2017 roku. Jej pełna nazwa to: EDUKACYJNA GRA PLANSZOWA W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH. Gra ta jest częścią programu GAME-X-REAKTYWACJA PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Projekt współfinansowany ze środków Fundacji Auchan na rzecz młodzieży, zaprojektowany na zlecenie EvErEst Group działającej przy Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia.

gamexreaktywacja_pracowniagier