W dniach 8,9 i 15 czerwca prowadziliśmy niezwykłe szkolenie „Klient czy petent? Obywatel w centrum usług publicznych” dla 20 pracownic i pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Szkolenie było ważnym etapem realizacji projektu „Zgrany urząd – kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie dotyczyło rozwoju kompetencji XXI wieku w bezpośredniej pracy dla i z beneficjentami oraz klientami. Inspiracją merytoryczną była koncepcja “klientocentryczności” w usługach publicznych (A Customer-Centric Approach For Public-Sector).

 

 

Nad przygotowaniem tego szkolenia pracowaliśmy wiele miesięcy w interdyscyplinarnym gronie ekspertów. Stworzyliśmy dedykowaną platformę e-learningową pozwalającą na realizację nowoczesnego doświadczenia rozwojowego. Nasza platforma to nie „zwykły”, modułowy kurs online. Zawieraw sobie grę symulacyjną Archipelago Competence Game edycja specjalna – przygotowaną dla pracowników administracji publicznej oraz instytucji czy organizacji realizujących programy grantowe lub w inny sposób pracujących na rzecz obywateli. Uczestnicy wcielają się w role agentów nieruchomości pracujących na archipelagu tropikalnych wysp. Przenosząc się do zupełnie nowego, metaforycznego świata, mają okazję doświadczyć działania w świecie zmiany oraz doskonalić umiejętności współpracy z klientem. Choć fabuła gry dotyczy sprzedaży, to zachęca i rozwija umiejętności uczestnika w zagadnieniach, takich jak, orientacja na klienta, planowanie i realizacja celów, badanie potrzeb, zarządzania zasobami, pozyskiwanie i analizowanie danych, paca w zmiennym środowisku, umiejętnością planowania swoich działań w czasie – a więc uniwersalnych kompetencji w XXI wieku.

Po rozegraniu gry, uczestnik otrzymuje analizę wyników swojej rozgrywki oraz profil kompetencyjny Archipelago Competence Game edycja specjalna – zawierający opis poziomu 12 kompetencji ujawnionych w grze wraz ze wskazówkami rozwojowymi.

 

 

“To świetny materiał!” powiedziała Pani Anna, uczestniczka naszego szkolenia “To nie jest żaden deklaratywny test osobowości, w którym odpowiadam na 100 pytań czy się zgadzam, czy nie zgadzam, tylko prawdziwe doświadczenie i badanie w działaniu. Algorytm gry rejestruje i analizuje moje rzeczywiste decyzje i zachowania. To cenny i rzetelny materiał do rozwoju!”

Wewnątrz platformy, na użytkowników czeka filmoteka z atrakcyjnymi filmami rozwojowymi. Są to wywiady z praktykami działań w obszarze usług publicznych oraz konkretne, istruktażowe filmy przygotowane przez trenerów i ekspertów na temat konkretnych wyzwań z jakimi mierzy się osoba pracująca z klientem, m.in. jak badać potrzeby klienta, radzić sobie z jego emocjami czy budować empatyczną i profesjonalną relację.

Po ukończeniu tych etapów, uczestnik wraca do świata gry, gdzie w krótkiej symulacji rozmów z 3 klientami, weryfikuje nabytą wiedzę oraz umiejętności. Po pozytywnym ukończeniu tego kroku otrzymuje atrakcyjny certyfikat potwierdzający przejście przez program rozwojowy.

Szkolenie dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych realizowaliśmy z wykorzystaniem naszej platformy. Wzbogaciliśmy je o indywidualną oraz grupową pracę nad planem rozwojowym, refleksje o dopasowaniu profilu kompetencyjnego do zajmowanego stanowiska, “mapowaniem” najważniejszych treści z filmów rozwojowych. Wszystko w nowoczesnej, lekkiej formie online.