06
Aug

HEXGame25 sierpnia 2014 roku Pracownia Gier zaprasza na pokaz warsztatu przy wykorzystaniu symulacji HEXGame – komunikacja i współpraca w złożonych strukturach organizacji.

Do udziału w pokazie zapraszamy osoby z działów szkoleń i rozwoju, zainteresowane: wdrożeniem w swojej organizacji innowacyjnych programów rozwojowych opartych na grach i symulacjach, poszerzeniem wiedzy nt. metody gier i symulacji oraz lepszym poznaniem firmy i trenerów Pracowni Gier.

O czym będzie spotkanie?

Zaprezentowany zostanie warsztat przeznaczony dla zespołów liderskich w oparciu o symulację HEXGame. Uczestnicy doświadczą wyzwań współpracy, komunikacji i wymiany informacji typowych dla złożonej struktury organizacyjnej, aby w drugiej części wypracować rozwiązania usprawniające efektywną współpracę w swoim zespole.

Na spotkaniu będzie można sprawdzić warunki zastosowania warsztatu z wykorzystaniem HEXGame oraz jego przydatność w organizacji. Pokaz składa się z przykładowego kompletnego warsztatu z naciskiem na wyzwania komunikacyjne oraz współdziałanie na różnych szczeblach zarządzania w organizacji. To możliwość praktycznego doświadczenia potencjału wykorzystania gier i symulacji w programach rozwoju kompetencji liderów i zespołów.

Agenda spotkania:
9:15-9:30 prezentacja Pracowni Gier oraz metody
9:30-10:00 wprowadzenie do gry
10:00-12:30 rozgrywka HEXGame
12:30-13:10 omówienie gry i przeniesienie na rzeczywistość biznesową
13:10-13:30 przerwa kawowa
13:30-14:30 zastosowanie HEXGame w polskich organizacjach – prezentacja i omówienie studiów przypadków
14:30-15:00 pytania i dyskusja

Fabuła gry:

HexGame to metafora dużej organizacji. Gracze doświadczają silnie angażującego zarządzania państwem na trzech poziomach władzy: rządu, regionu oraz gminy. Mają bardzo ograniczone i trudno dostępne zasoby. Muszą negocjować na różnych szczeblach władzy, radzić sobie z lokalnymi kryzysami i niezadowoleniem społecznym. W sytuacji utrudnionej komunikacji muszą rozsądnie zarządzać i pełnić role przywódcze.

Jakie są korzyści dla uczestnika i organizacji?

  • Wypracowanie dla danego zespołu rozwiązań, które mają poprawić komunikację i wzmocnić współpracę na różnych szczeblach zarządzania w organizacji i tym samym ułatwić realizację wyznaczonych celów biznesowych

Sylwetki prowadzących:

File1Joanna Średnicka – ekspert w zakresie projektowania gier oraz badań organizacji. Z wykształcenia socjolog. Partner zarządzający i współzałożycielka Pracowni Gier Szkoleniowych. Badacz kultury organizacyjnej, jej procesów i modeli działania. Specjalizuje się w analizie zmian i procesach HR zachodzących w firmach. Zrealizowała ponad 1000 godzin interwencji i programów rozwojowych w oparciu o gry i symulacje. Jest członkiem i certyfikowaną projektantką NASAGA (North American Simulation and Gaming Association). Jako Wykładowca współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas. Ekspert międzynarodowych konferencji projektowania gier dla biznesu.

Polecamy:  Przełom w diagnozie kompetencji – pokaz Competence Game 24 sierpnia w Warszawie

 

tomasz cichocki

Tomasz Cichocki – ekspert w zakresie innowacji i transferu technologii oraz trener. Jego zasadniczym obszarem kompetencji jest zarządzanie zmianą, współpraca i komunikacja w zespole. Szkoleniami zajmuje się od 2004 roku. Specjalista w zakresie prowadzenia projektów w zespołach rozproszonych, w tym zarządzanie zespołami rozproszonymi w projektach międzynarodowych. Z Pracownią współpracuje od 2008 roku. Jest absolwentem Szkoły Trenerów Biznesu Grupy TROP. Doświadczenie zdobywał podczas pracy w Polskim Radiu, Tok FM, grupie France Telecom i firmie doradczej KPMG. Zajmował się także innowacyjnością i transferem wiedzy, w tym projektami Komisji Europejskiej. Prowadził szkolenia m.in. dla PZU, PKN Orlen, Netii, BGŻ, UPC, Siemens, PARP. Przeprowadził ponad 1500 godzin szkoleń, w tym ponad 500 z wykorzystaniem gier symulacyjnych.

 

Pokaz warsztatu odbędzie się 25 sierpnia w Warszawie w „Aptece Sztuki”, Aleja Wyzwolenia 3/5 (przy Placu Zbawiciela), w godz. 9.15-15.30

Aby wziąć udział w pokazie warsztatu należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy.

Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja zostanie potwierdzona telefonicznie.

 

Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

Numer kontaktowy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Co skłoniło Pana/ Panią do udziału w symulacji HexGame?

 

Zobacz także: