01
Jul

WhiteSmoke Studio dla Pracownia Gier

22 lipca 2014 roku Pracownia Gier organizuje kolejny pokaz warsztatu przy wykorzystaniu symulacji HEXGame. Tym razem skupimy się na wyzwaniach w komunikacji i współpracy w złożonych strukturach organizacji.

 

Do udziału w pokazie zapraszamy osoby z działów szkoleń i rozwoju, zainteresowane: wdrożeniem w swojej organizacji innowacyjnych programów rozwojowych opartych na grach i symulacjach, poszerzeniem wiedzy nt. metody gier i symulacji oraz lepszym poznaniem firmy i trenerów Pracowni Gier.

O czym będzie spotkanie?

Zaprezentowany zostanie warsztat przeznaczony dla zespołów liderskich w oparciu o symulację HEXGame. Uczestnicy doświadczą wyzwań współpracy, komunikacji i wymiany informacji typowych dla złożonej struktury organizacyjnej, aby w drugiej części wypracować rozwiązania usprawniające efektywną współpracę w swoim zespole.

Na spotkaniu będzie można sprawdzić warunki zastosowania warsztatu z wykorzystaniem HEXGame oraz jego przydatność w organizacji. Pokaz składa się z przykładowego kompletnego warsztatu z naciskiem na wyzwania komunikacyjne oraz współdziałanie na różnych szczeblach zarządzania w organizacji. To możliwość praktycznego doświadczenia potencjału wykorzystania gier i symulacji w programach rozwoju kompetencji liderów i zespołów.

Agenda spotkania:
9:15-9:30 prezentacja Pracowni Gier oraz metody
9:30-10:00 wprowadzenie do gry
10:00-12:30 rozgrywka HEXGame
12:30-13:10 omówienie gry i przeniesienie na rzeczywistość biznesową
13:10-13:30 przerwa kawowa
13:30-14:30 zastosowanie HEXGame w polskich organizacjach – prezentacja i omówienie studiów przypadków
14:30-15:00 pytania i dyskusja

Fabuła gry:

HexGame to metafora dużej organizacji. Gracze doświadczają silnie angażującego zarządzania państwem na trzech poziomach władzy: rządu, regionu oraz gminy. Mają bardzo ograniczone i trudno dostępne zasoby. Muszą negocjować na różnych szczeblach władzy, radzić sobie z lokalnymi kryzysami i niezadowoleniem społecznym. W sytuacji utrudnionej komunikacji muszą rozsądnie zarządzać i pełnić role przywódcze.

Jakie są korzyści dla uczestnika i organizacji?

  • Wypracowanie dla danego zespołu rozwiązań, które mają poprawić komunikację i wzmocnić współpracę na różnych szczeblach zarządzania w organizacji i tym samym ułatwić realizacje wyznaczonych celów biznesowych
Polecamy:  Gry szkoleniowe - czy zarządzania można się nauczyć poprzez rozrywkę? Wywiad z Joanną Średnicką w TOK FM

Sylwetki prowadzących:

File1Joanna Średnicka – ekspert w zakresie projektowania gier oraz badań organizacji. Z wykształcenia socjolog. Partner zarządzający i współzałożycielka Pracowni Gier Szkoleniowych. Badacz kultury organizacyjnej, jej procesów i modeli działania. Specjalizuje się w analizie zmian i procesach HR zachodzących w firmach. Zrealizowała ponad 1000 godzin interwencji i programów rozwojowych w oparciu o gry i symulacje. Jest członkiem i certyfikowaną projektantką NASAGA (North American Simulation and Gaming Association). Jako Wykładowca współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas. Ekspert międzynarodowych konferencji projektowania gier dla biznesu.

tomasz cichocki

Tomasz Cichocki – ekspert w zakresie innowacji i transferu technologii oraz trener. Jego zasadniczym obszarem kompetencji jest zarządzanie zmianą, współpraca i komunikacja w zespole. Szkoleniami zajmuje się od 2004 roku. Specjalista w zakresie prowadzenia projektów w zespołach rozproszonych, w tym zarządzanie zespołami rozproszonymi w projektach międzynarodowych. Z Pracownią współpracuje od 2008 roku. Jest absolwentem Szkoły Trenerów Biznesu Grupy TROP. Doświadczenie zdobywał podczas pracy w Polskim Radiu, Tok FM, grupie France Telecom i firmie doradczej KPMG. Zajmował się także innowacyjnością i transferem wiedzy, w tym projektami Komisji Europejskiej. Prowadził szkolenia m.in. dla PZU, PKN Orlen, Netii, BGŻ, UPC, Siemens, PARP. Przeprowadził ponad 1500 godzin szkoleń, w tym ponad 500 z wykorzystaniem gier symulacyjnych.

 

Pokaz warsztatu odbędzie się 22 lipca w Warszawie w „Aptece Sztuki”, Aleja Wyzwolenia 3/5 (przy Placu Zbawiciela), w godz. 9.15-15.30

Aby wziąć udział w pokazie warsztatu należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy.

Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja zostanie potwierdzona telefonicznie.

 

Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

Numer kontaktowy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Co skłoniło Pana/ Panią do udziału w symulacji HexGame?