brazylia_4

 

23 marca 2016 roku Pracownia Gier zaprasza na pokaz warsztatu przy wykorzystaniu symulacji HEXGame – wyzwania menadżerów w zarządzaniu wielopoziomową organizacją.

 

 

O czym będzie spotkanie?
Zaprezentowany zostanie warsztat przeznaczony dla menadżerów i liderów w oparciu o symulację HEXGame. Uczestnicy doświadczą wyzwań współpracy, komunikacji i wymiany informacji typowych dla złożonej struktury organizacyjnej, a także wyzwań zarządzania w sytuacjach ograniczonych zasobów i trudnych decyzji.
Celem warsztatu jest wypracowanie rozwiązań, które mają poprawić komunikację i wzmocnić współpracę na różnych szczeblach zarządzania w organizacji i tym samym ułatwić realizację wyznaczonych celów biznesowych.

Na spotkaniu będzie można sprawdzić warunki zastosowania warsztatu z wykorzystaniem HEXGame oraz jego przydatność w organizacji. To możliwość praktycznego doświadczenia potencjału wykorzystania gier i symulacji w programach rozwoju kompetencji liderów i zespołów oraz poznania case studies z polskich organizacji.

Agenda spotkania

9:15-9:30 prezentacja Pracowni Gier oraz metody
9:30-10:00 wprowadzenie do gry
10:00-12:30 rozgrywka HEXGame
12:30-13:10 omówienie gry i przeniesienie na rzeczywistość biznesową
13:10-13:30 przerwa kawowa
13:30-14:00 zastosowanie HEXGame w polskich organizacjach – prezentacja i omówienie studiów przypadków
14:00-14:30 pytania i dyskusja

Fabuła gry
HexGame to metafora dużej organizacji. Gracze doświadczają silnie angażującego zarządzania państwem na trzech poziomach władzy: rządu, regionu oraz gminy. Mają bardzo ograniczone i trudno dostępne zasoby. Muszą negocjować na różnych szczeblach władzy, radzić sobie z lokalnymi kryzysami i niezadowoleniem społecznym. W sytuacji utrudnionej komunikacji muszą rozsądnie zarządzać i pełnić role przywódcze.

Sylwetki prowadzących:

File1Joanna Średnicka – ekspert w zakresie projektowania gier oraz badań organizacji. Z wykształcenia socjolog. Partner zarządzający i współzałożycielka Pracowni Gier Szkoleniowych. Badacz kultury organizacyjnej, jej procesów i modeli działania. Specjalizuje się w analizie zmian i procesach HR zachodzących w firmach. Zrealizowała ponad 1000 godzin interwencji i programów rozwojowych w oparciu o gry i symulacje. Jest członkiem i certyfikowaną projektantką NASAGA (North American Simulation and Gaming Association). Jako Wykładowca współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas. Ekspert międzynarodowych konferencji projektowania gier dla biznesu.

tomasz cichocki

Tomasz Cichocki – ekspert w zakresie innowacji i transferu technologii oraz trener. Jego zasadniczym obszarem kompetencji jest zarządzanie zmianą, współpraca i komunikacja w zespole. Szkoleniami zajmuje się od 2004 roku. Specjalista w zakresie prowadzenia projektów w zespołach rozproszonych, w tym zarządzanie zespołami rozproszonymi w projektach międzynarodowych. Z Pracownią współpracuje od 2008 roku. Jest absolwentem Szkoły Trenerów Biznesu Grupy TROP. Doświadczenie zdobywał podczas pracy w Polskim Radiu, Tok FM, grupie France Telecom i firmie doradczej KPMG. Zajmował się także innowacyjnością i transferem wiedzy, w tym projektami Komisji Europejskiej. Prowadził szkolenia m.in. dla PZU, PKN Orlen, Netii, BGŻ, UPC, Siemens, PARP. Przeprowadził ponad 1500 godzin szkoleń, w tym ponad 500 z wykorzystaniem gier symulacyjnych.

Dla kogo
Do udziału w pokazie zapraszamy osoby pracujące w działach HR, odpowiedzialne za projektowanie rozwiązań szkoleniowych i rozwojowych oraz menedżerów i liderów organizacji, zainteresowane: wdrożeniem w swojej organizacji innowacyjnych programów rozwojowych opartych na grach i symulacjach oraz poszerzeniem wiedzy nt. metody gier i symulacji.

Firmy szkoleniowe i świadczące usługi doradczo-konsultingowe zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego partnera – Experience Corner.

Miejsce pokazu
Pokaz warsztatu Pracowni Gier odbędzie się 23 marca 2016 roku w Warszawie, w „Aptece Sztuki”, Aleja Wyzwolenia 3/5 (przy Placu Zbawiciela), w godz. 9.15-14.30

Formularz rejestracji

Aby wziąć udział w pokazie warsztatu należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy.
Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja zostanie potwierdzona telefonicznie.

  Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Nazwa firmy (wymagane)

  Numer kontaktowy (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Wyrażam zgodę na:

  [linkedin_share style=”none”][fbshare type=”button” float=”left”][fblike style=”button_count” showfaces=”false” width=”100″ verb=”like” font=”arial”]