Jeszcze można zapisać sie na pierwszą edycję otwartego certyfikowanego programu szkoleniowego „Wykorzystanie gier i symulacji w działaniach szkoleniowych i rozwojowych”, który rusza 22-24 listopada.

WYKORZYSTANIE GIER I SYMULACJI W SZKOLENIACH I DZIAŁANIACH ROZWOJOWYCH

OTWARTY PROGRAM CERTYFIKACYJNY

Program  dedykowany jest trenerom, coachom i edukatorom. Zarówno trenerom wewnętrznym, jak i wolnym strzelcom oraz nauczycielom i edukatorom z organizacji pozarządowych. Uczestnicy poznają praktyczne zastosowanie metody gier i symulacji w procesach rozwoju kompetencji w organizacjach. Odpowiedzą sobie na pytania: jak skutecznie dobierać gry do celów szkolenia, jak je facylitować i optymalnie wykorzystać ich potencjał w przenoszeniu wniosków z gry do rzeczywistości. Jak zarządzać procesem grupowym pojawiającym się w czasie gry. Jak zaangażowanie w grze zamienić na praktyczną zmianę i rozwój.

Terminy i miejsce spotkań

Spotkania odbywają się w Warszawie, w Pracowni Gier Szkoleniowych, ul. Noakowskiego 10/30.

 • Zjazd „Wiedza i doświadczenie”: 22-23 listopada (popołudnie w piątek, cała sobota)
 • Zjazd „Praktyka w bezpiecznych warunkach”: 17,18,19 stycznia (popołudnie piątek, cała sobota, cała niedziela)
 • Zjazd superwizyjny i podsumowujący: 7-8 marca (popołudnie w piątek, cała sobota)

Idea i cel programu: poza rozrywkę i zabawę, czyli jak UCZYĆ (się) dzięki grom.

Na konkurencyjnym rynku szkoleniowym coraz więcej trenerów poszukuje innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Krótszy czas szkoleń, nacisk na naukę przez doświadczenie, potrzeba zaangażowania uczestników sprawiają, że trenerzy chętniej niż dotychczas sięgają po gry i symulacje wykorzystując je jako element swoich programów. „Grywalizacja” szkoleń ma swoje zalety, jednak efektywne wykorzystanie gier w procesach rozwojowych wymaga specjalistycznych umiejętności. Często uczestnicy zajęć szkoleniowych z grami, mówią, że było ciekawie i angażująco, ale w zasadzie nie wiedzą, czego się nauczyli. Przygotowany przez nas cykl 3 spotkań pozwoli uczestnikom na uniknięcie takiej sytuacji w ich pracy szkoleniowej poprzez bardziej świadome wykorzystanie metody gier w prowadzonych przez siebie procesach rozwojowych.

Prowadzący

DOBRZE UCZYĆ SIĘ U ŹRÓDEŁ. Kurs prowadzony jest przez trenerów Pracowni Gier Szkoleniowych. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywali od 2006 roku projektując gry i prowadząc warsztaty dla firm bazujące wyłącznie na tej metodzie. Pracujemy w metodologii popularyzowanej przez ISAGA – International Simulation and Gaming Association. Jesteśmy aktywnymi członkami tego stowarzyszenia i mamy na koncie sporo międzynarodowych publikacji na temat pracy z grami jako narzędziem rozwoju zespołów i organizacji. Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem i wiedzą, bo zależy nam na ciągłym podnoszeniu jakości wykorzystania tej metodologii w Polsce. Każdy z nas ma za sobą ponad 1400 godzin pracy szkoleniowej z grami w Polsce i zagranicą.

Treść programu

Kurs jest podzielony na 3 części i kończy się uzyskaniem certyfikatu:

 • Wiedza i doświadczenie (1,5 dnia): poznanie najnowszych koncepcji i modeli dotyczących uczenia się i pracy z grami
 • Praktyka w bezpiecznych warunkach (2,5 dnia): przejście przez gry i symulacje w roli uczestnika i prowadzącego
 • Superwizja (1,5 dnia): podsumowanie pracy wykonanej samodzielnie pomiędzy zjazdami (udokumentowanej)

 

Będziemy rozwijać umiejętności budowania warunków do praktycznego uczenia się dzięki grom, w tym:

 • adekwatnego doboru gier i symulacji do celów szkolenia/programu rozwojowego;
 • wprowadzania instrukcji, facylitacji i omawiania wniosków tak, aby zapewnić optymalne warunki do uczenia się uczestników poprzez wywołanie w uczestnikach stanu FLOW;
 • zajmiemy się kwestiami wpływu gier na proces grupowy i sytuacjami trudnymi;
 • sprawdzimy, skąd mogą pochodzić gry i symulacje do wykorzystania na szkoleniach.

 

Poznamy założenia najnowszych koncepcji i modeli dotyczących efektywności uczenia (się), w tym:

 • Experiential Learning (uczenie się przez doświadczenie);
 • Learning Agility (umiejętność i chęć wyciągania wniosków z doświadczeń i stosowania ich w nowych sytuacjach);
 • StanFLOW.

 

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą:

 • Umieli przekuwać zaangażowanie w grze w praktyczną zmianę i rozwój uczestników;
 • Świadomi swojego stylu prowadzenia gier i obszarów do rozwoju (superwizja);
 • Znali miejsca i inspiracje do doboru gier do swoich szkoleń;
 • Świadomie stosowali modele omawiania gry w zależności od kontekstu i celu szkolenia;
 • Przygotowani na możliwe trudne sytuacje wynikające podczas pracy z grami;
 • Znali najnowsze trendy i koncepcje na temat efektywności uczenia się i umieli zastosować je w praktyce dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu gier i symulacji.

Komu polecamy

Każdemu, kto chce efektywniej wykorzystywać metody nauki przez doświadczenie w procesach rozwojowych. W tym trenerom, coachom i edukatorom. Zarówno trenerom wewnętrznym, jak i wolnym strzelcom oraz nauczycielom i edukatorom z organizacji pozarządowych.

Liczba miejsc i zasady udziału

 • 12 uczestników
 • Zainteresowani udziałem przechodzą rozmowę wstępną badającą potrzeby i oczekiwania. To umożliwi nam dobór odpowiedniej grupy szkoleniowej (wartością w tym kursie jest różnorodność doświadczeń i wymiana dobrych praktyk pomiędzy środowiskami).
 • Uczestnicy przed ostatnim zjazdem dokumentują swoją pracę wykonaną pomiędzy zjazdami (prowadzenie gry na jakiejś grupie).

Wartość kursu

Cena za całość kursu (w tym 3 zjazdy, superwizja i certyfikat)

Kontakt:

biuro@pracowniagier.com (w tytule prosimy wpisać „program certyfikacyjny”), tel. +48 22 468 85 52

Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: