Aby stworzyć grę zgodną z Państwa oczekiwaniem, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety/briefu, która będzie podstawą do przygotowania oferty.
Formularz – gra na miarę

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Nazwa firmy (wymagane)

  Numer kontaktowy (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  1. Problem: Dlaczego potrzebna jest gra? Przed jakim problemem, zmianą, wyzwaniem stoi organizacja/zespół/uczestnicy?

  2. Cel:

  a. Jaki cel ma spełniać gra? (Czy ma coś uświadomić, integrować, czy może poprzez grę ma zostać uczestnikom przekazana określona wiedza?)
  • dla uczestników:

  • dla organizacji:

  b. Na co głównie ma wpływać:
  • na jakie zachowania?

  • na jakie postawy?

  • na jakie kompetencje?

  3. Grupa docelowa
  a. Do kogo skierowana jest gra?

  b. Czy będzie rozgrywana w grupach mieszanych (np. pod względem funkcji w organizacji, stanowisk, stażu pracy w organizacji, wieku itp.)

  c. Czy uczestnicy mają przyjmować role zbliżone, do tych, które pełnią w rzeczywistości czy też doświadczyć innych wyzwań?

  4. Fabuła
  czy metaforyczna – oderwana od rzeczywistości uczestnikówczy realistyczna – dzieje się w świecie przypominającym świat uczestników
  Dodatkowe uwagi:

  5. Kontekst rozgrywania

  a. W jakich okolicznościach gra będzie rozgrywana?

  b. Ile czasu będzie dostępne na rozgrywkę?

  c. Kto będzie grę prowadził?

  d. Jak liczna (minimalnie i maksymalnie) będzie grupa osób uczestniczących w rozgrywce?

  6. Użycie komputera
  bez użycia komputeragra wspomagana komputerowogra komputerowagra on-line

  7. Oczekiwany termin realizacji (czy jest jakiś termin, na który została przewidziana rozgrywka gry?)


  Dotatkowe uwagi:

  8. Kryteria ewaluacji - Po czym poznamy, że gra realizuje cele?

  9. Dodatkowe uwagi dotyczące gry

  Dziękujemy za wypełnienie ankiety!