fbpx
Workshops for salesman

Sales Meeting

warsztaty dla handlowców

Challenges of sales teams

The B2B sales have been based mainly on personal contacts with clients. The meetings usually involve several people on both sides.

While switching to on-line activities, which includes meetings with clients, good preparation of the meeting, ingenious use of multimedia materials and time management have gained more importance.

Is it time to move sales meetings with clients to the on-line world?

During our workshops participants will learn good practices related to how prepare and conduct on-line meetings for a larger number of participants. ​

Appropriate use of on-line tools and sales materials as well as efficient time management are of key importance when it comes to meetings held remotely. ​

The rules learnt during the workshop will facilitate participants’ collaboration with their internal and external clients.

For whom?

Sales people from B2B departments, who transfer their sales meetings with clients to the on-line world,

Other sales teams members who transfer their internal meetings to the on-line world and wish to remain efficient. ​

The workshop will be conducted in an engaging and interactive form to encourage participants to the formula of on-line meetings and build positive motivation to deal with the new challenges.

Results of the workshop

Thanks to the workshop, participants will:

Learn how to get prepared for on-line meetings with clients aimed at presenting and discussing an offer (what should be done differently than before, good practices, examples of good preparation),

Develop their skills related to conducting on-line meetings (how to start, how to maintain participants’ engagement, how to manage several participants, how to build relationships remotely),

Learn how to use technological support for their on-line meetings (what opportunities the on-line form offers, what technology changes in the way of conducting their meeting).

Opinia po szkoleniu

Pracownia Gier Szkoleniowych przeprowadziła dla naszych Pracowników uszyte na miarę warsztaty z zakresu prowadzenia spotkań sprzedażowych w wersji online, pomagające lepiej odnaleźć się w zdalnych kontaktach z klientami. Uczestnicy byli szczególnie zadowoleni z interaktywnej i angażującej formy szkolenia, wykorzystującej m.in. wirtualne pokoje do pracy w grupach, mnóstwa praktycznych wskazówek, profesjonalnego przygotowania Trenerów i dostosowania materiału do rzeczywistości w czasach pandemii.
Organizator oraz Trenerzy pozostawali w stałym kontakcie z Koordynatorem szkolenia po stronie Netii i na bieżąco odpowiadali na wszelkie pytania i potrzeby.

Z przyjemnością możemy polecić współpracę szkoleniową z Pracownią Gier Szkoleniowych.

Beata Szymańska
Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju, Netia

We work using the following applications/software:

The workshop is entirely conducted on-line, for teams that have regular on-line meetings.

Each participant should have a computer with the appropriate software enabling to take part in a video-conference, a camera, set of speakers and microphone and access to the internet.

Number of participants in a group – up to 12 people.

Our workshops include:

VARIED FORMS OF WORK​

The concentration of attention and participants’ engagement lay at the base of efficient meetings. Interactive tools, practical activities, matter-of-fact materials and professional facilitation contribute to creating an environment that facilitates learning.

COLLABORATION

Participants work both as a group and divided into smaller groups (thematic or functional). They will be encourages to share their good practices and conclusions with others.

PROFESSIONAL FACILITATION​

Trainers conducting the workshops have practical experience and knowledge related to telework. They will facilitate discussions in groups, give mini-lectures and supervise from the technical side participants’ work.

Przebieg szkolenia

Pre–work:

Obejrzenie filmu pokazującego wyzwania związane z wideokonferencjami.
Trening Online (100 min., 5 filarów)

ROZGRZEWKA – ``Twoje wyzwania``

 • Wyzwania w pracy zdalnej
 • Praca z obiekcjami związanymi ze zdalnym kontaktem z Klientem
 • Wymagania techniczne związane z pracą zdalną (internet, słuchawki, mikrofon, tło)

DOBRE PRZYGOTOWANIE:

 • Ustalenie celów spotkania
 • Stworzenie agendy
 • Przygotowanie dokumentów dla Klienta
 • Przygotowanie dokumentów, linków itd.
 • Ustalenie ról na spotkaniu
 • “Techniczne” przygotowanie Klienta do spotkania

UMÓWIENIE SPOTKANIA

JAK PROWADZIĆ ANGAŻUJĄCE SPOTKANIE?

 • Ustalenie zasad (kto prowadzi, jak się udziela głosu, co zrobić jak połączenie się przerwie)
 • Robienie i udostępnianie notatek podczas spotkania
 • Czas trwania spotkania
 • Badanie satysfakcji klienta ze spotkania
 • Element “społeczne” podczas spotkania
 • Zakończenie, podsumowanie, dalsze kroki

NASZE ZASADY

Wypracowanie wspólnych zasad pracy zdalnej z klientem:

 • Poufność dokumentów
 • Dress code, inne.

Follow-Up (30 min.)

W ciągu 2 tygodni od warsztatu możliwe 30 minutowe spotkanie typu follow up z trenerami, w czasie którego odpowiadają na pytania uczestników dotyczące odbytych spotkań. To ważny etap trenowania nowych sposobów działania, wymiany dobrych praktyk. 

Want to learn more?

If you want to find out more about workshops based on games and simulations and see how you can use them in your organization, please contact us at +48 22 468 85 52.


JOIN OUR NEWSLETTER