fbpx
Efficient remote collaboration

Manager’s Toolbox

toolbox managera

Both in the organizations where telework has become a routine for years and in those where it has become an urgent necessity due to the current situation, managers certainly have to face numerous challenges, such as:​

 • How to build an atmosphere of involvement in a team working remotely and in a situation of deficiencies?
 • How to build relationships within the team and take care of the team spirit?​
 • How to conduct effective team meetings in the new environment of telework?​
 • How to deal with individual frustration and the one appearing within the team in the unpredictable world of continuous change?​

In order to provide support to managers in this difficult reality we offer 2 introductory modules ‘The team in change and telework’ and ‘The team in crisis’ and then an additional module chosen in response to particular needs.

The workshop will be conducted in an engaging and interactive form to encourage participants to the formula of on-line meetings and build positive motivation to deal with the new challenges.

For whom?

Managers and team leaders who have begun their adventure with telework recently​​,

Managers who are looking for solutions to maintain the involvement within teams working remotely​.

We have transferred our training experience to the on-line dimension and the internet. However we are still the same and we propose:​

no talking heads and boring webinars,

plenty of engaging and interactive experience​,

engrossing games and activities​,

discussions in smaller groups​,

an exchange of experiences.

How we work

narzedzia dla managera online

VARIED FORMS OF WORK​

The concentration of attention and participants’ engagement lay at the base of efficient meetings. Interactive tools, practical activities, matter-of-fact materials and professional facilitation contribute to creating an environment that facilitates learning.

COLLABORATION

Participants work both as a group and divided into smaller groups (thematic or functional). They will be encourages to share their good practices and conclusions with others.

PROFESSIONAL FACILITATION​

Trainers conducting the workshops have practical experience and knowledge related to telework. They will facilitate discussions in groups, give mini-lectures and supervise from the technical side participants’ work.

The isolation in the current conditions of telework and uncertainty related to the economic crisis have impact on the atmosphere and relationships within the team as well as on its productivity. The main task of a leader is, in this situation, to take care of a) all the requirements related to telework, b) the team’s morale in the psychological aspect.

These two aspects are addressed in our program as we equip leaders with tools enabling them to adjust their actions and communication with the team to the current situation.

The workshop is entirely conducted on-line, for teams that have regular on-line meetings. ​

Each participant should have a computer with the appropriate software enabling to take part in a video-conference, a camera, set of speakers and microphone and access to the internet.

We work using the following applications/software:

Czas trwania modułu: 1,5h -2 h, Liczba osób w grupie: 15
Forma: interaktywne warsztaty online (na Zoom lub Teams lub Skype for Business)

TOOLBOX MANAGERA – propozycja modułów szkoleniowych

Moduł I: Zespół w zmianie i oddaleniu - toolbox angażowania i efektywności (Czas trwania: 2h)

PRZEBIEG WARSZTATU:

 • Wymiana doświadczeń między managerami – jakie są ich wyzwania managerskie w zarządzaniu zespołem zdalnie, jakie są  sposoby, żeby utrzymywać zaangażowanie ludzi. Przegląd czynników zaangażowania wg Gallupa – dyskusja i praca w grupach​.
 • Symulacja szkoleniowa:  “The New Commons Game” – uczestnicy w rozproszeniu opracowują i wdrażają zasady współpracy i komunikacji, żeby osiągnąć cele. Doświadczają spadków zaangażowania, niejasności celów, szumów komunikacyjnych. Wdrażają metody zaradcze. 
 • Case study – poznanie rozwiązań z innych firm, jak utrzymać zaangażowanie i efektywność zespołu w pracy zdalnej – interaktywna prezentacja i głosowanie online​.

EFEKTY WARSZTATU:

 • Identyfikacja źródeł efektywnościi nieefektywności swojego zespołu    w pracy zdalnej;
 • Poznanie 9 sposobów utrzymania zaangażowania i efektywności w pracy zdalnej, 
 • wybór działań adekwatnych do sytuacji zespołu

Moduł II: Zespół w kryzysie – aspekty psychologiczne zarządzania w sytuacji niepewności (Czas trwania: 2h)

PRZEBIEG WARSZTATU:

 • Poznanie modelu „podróż zespołu przez zmianę” – interaktywna prezentacja z głosowaniem​.
 • Praca nad checklistą zadań lidera w każdej fazie przechodzenia zespołu przez trudną zmianę. Dotyczy szczególnie fazy oporu i frustracji. Checklista działań, które pomogą ludziom zmierzyć się z wyzwaniami i pracować efektywnie  – na podstawie case study i pracy w parach​.
 • Dobre praktyki zarządzania zmianą (studia przypadków znanych w świecie liderów, a także przykłady z własnej organizacji).

EFEKTY WARSZTATU:

 • Poznanie reakcji w sytuacjach kryzysowych i zrozumienie pojawiających się emocji w zespole​​.
 • ​Identyfikacja przyczyn oporu i frustracji w zespole i przygotowanie strategii na przezwyciężanie go​​.
 • Umiejętność doboru zachowań liderskich do psychologicznych reakcji członków zespołu na zmianę i trudną sytuację.

Moduł III - tematy do wyboru (Czas trwania: 2h)

ORGANIZOWANIE ANGAŻUJĄCYCH SPOTKAŃ ONLINE:

 • Zasady efektywnych spotkań online 
 • Wyznaczanie celów spotkań i tworzenie agendy 
 • Struktura spotkania 
 • Moderowanie spotkań
 • Zasady savoir-vivre w pracy zdalnej
 • Doświadczenie: gra „Patterns

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA i MENADŻERSKA W PRACY ZDALNEJ:

 • Ustalanie i komunikowanie priorytetów w pracy zdalnej
 • Delegowanie zadań, monitorowanie efektów pracy, przegląd zasobów
 • Planowanie czasu na pracę samodzielną i spotkanie online 
 • Jak zorganizować tryb pracy w zespole, żeby mimo rozproszenia ludzie znali i realizowali swoje zadania 

KOMUNIKACJA MAILOWA i TEAMSowa:

 • Jakie zasady komunikacji w zespole przyjmujemy: co piszemy w mailach, co w komunikatorach
 • Jak unikać nieporozumień komunikując się zdalnie 
 • Czas odpowiedzi, zasady reakcji, procedury działania w przypadku braku odpowiedzi
 • Kiedy pisać, kiedy zadzwonić
 • Jak pisać efektywnie i precyzyjnie (maile i komunikaty)? 
 • Zasady dołączania w polach „do” i „dw

Moduł IV FOLLOW-UP (Czas trwania: 1h)

KODEKS PRACY ZDALNEJ

W czasie warsztatu uczestnicy dzielą się swoim doświadczeniem i wnioskami na temat tego, co wdrożyli i jak to zadziałało. Spisują ostateczny kodeks zasad pracy zdalnej w najważniejszym dla siebie obszarze.
Trainers’ bio

Our team is at your service!

Agnieszka Wrona

Business trainer, psychologist and HR process management practitioner. Extended DISC consultant on the individual and team level, she also uses the Team Coaching International ™  and Gallup methodology. Experienced assessor and designer of the Assessment/Development Center method. An experienced assessor and designer of Assessment/Development Center method. Certified CoachWise coach, accredited by ICF. Certified CompetenceGame trainer.

Anna Zielińska-Wolfigiel

Personal coach and trainer with over 10 years of professional experience in advisory companies and working with clients. She specializes in recruitment and evaluation of personnel, development of communication, negotiations, management and sales skills. Anna conducts courses for post-graduate students on recruitment, teambuilding and motivation. Certified CompetenceGame trainer.

Agnieszka Szymańska

Agnieszka specializes in trainings and workshops on stress management, emotions management in change and burnout. Graduate of Cracow Economics University, faculty of Management, Elżbieta Sołtys’ Psychological Atelier in Cracow and School of Coaches „The Art and Science of coaching” Erickson College Vancouver/Wszechnica UJ.
Agnieszka develops her skills and knowledge on stress management in various courses and workshops, among others she attended a course on breathing awareness organized by the M. Godlewski Breathing Therapy Institute  and Eichelberger’s 8×0 – how to cope with stress. She is accredited MTQ48 assessment method.

Want to learn more?

If you want to find out more about workshops based on games and simulations and see how you can use them in your organization, please contact us at +48 22 468 85 52.


JOIN OUR NEWSLETTER