fbpx

Collaboration within a project team based on the Agile philosophy

szkolenie online agile

Agile has entered the business reality for good. It involves not only IT teams but all the possible structures. It is important to adjust one’s own approach in order to support goal achievement and limit uncertainties in the changing environment.

Context

Participants learn the difference between the more traditional waterfall model of project management and agile and they get – in a nutshell – knowledge about the agile methodology and the tools used,

They experience how to act within scrum frame and work out their assumptions for project work,

Tools learnt during the workshop will help them introduce agile management principles into their own projects,

They learn also how to apply the acquired techniques in on-line remote work.​

The workshop will be conducted in an engaging and interactive form, which will help participants get to know each other better, verify their competences and adapt to tasks and roles in incoming projects.​

Results of the training

Learning and experiencing the rules of agile project management,

Establishing the rules of efficient collaboration and raising the awareness about the importance of cooperation with the client/commissioner/sponsor of the project,

Strengthening relationships within the team,

Learning how to use the acquired techniques also in the on-line work.​

agile z pracownia gier szkoleniowych

Tools

We work using the following applications/software:
The workshop is entirely conducted ON-LINE for teams that hold meetings with their clients remotely.

Each participant should have a computer with the appropriate software enabling to take part in a video-conference, a camera, set of speakers and microphone and Access to the internet.

Liczebność grupy: do 12 osób

Przebieg warsztatu

1. Trening Online (do 90 minut)

ROZGRZEWKA – ``Team cards``

 • Doświadczenie pracy waterfall podczas krótkiej gry
 • Omówienie gry w kontekście pracy z ustalonym celem – plusy i minusy takiej pracy

WPROWADZENIE DO METODYKI AGILE

 • Opis filozofii agile
 • Główne techniki pracy
 • Narzędzia w scrum

PIERWSZE PRZYMIARKI

 • Jakie elementy z agile można zastosować w przyszłym projekcie
 • Przypisanie do ról i zadań 
 • Określenie szans i zagrożeń

2. Post - Work (czas trwania: 30 min.)

Uczestnicy otrzymają materiały po pierwszym spotkaniu oraz ogólny opis zadania, z którym będą się mierzyć drugiego dnia. Ich zadaniem będzie przyswoić sobie wiedzę i przygotować się do wyzwania, od którego zaczną 2 spotkanie.
1. Trening Online (do 90 minut)

AGILE W PRAKTYCE – gra

Doświadczenie polegające na przejściu przez kolejne etapy pracy w systemie SCRUM

OMÓWIENIE GRY

 • Role, zadania
 • Praca w sprintach, retrospektywa
 • Scrum master
 • Możliwości i ograniczenia

PRZENIESIENIE NA RZECZYWISTOŚĆ

 • Które z narzędzi można zastosować w planowanym projekcie
 • Jak wybierać/przypisywać role?
 • Lista dobrych praktyk do stosowania w działaniu w filozofii agile.
 • Scrum a praca zdalna

2. Post - Work

Po wejściu w projekt uczestnicy są poproszeni o podzielenie się swoją fazą planowania i przysłaniem zdjęcia swojej tablicy  pracy (to – in progress – done).

Want to learn more?

If you want to find out more about workshops based on games and simulations and see how you can use them in your organization, please contact us at +48 22 468 85 52.


JOIN OUR NEWSLETTER


Zapisz się do newslettera

 

Otrzymuj najświeższe informacje o premierach oraz zaproszenia na bezpłatne rozgrywki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych, przy czym zgodę swoją wyrażam dobrowolnie.