fbpx
full
image
#666666
https://pracowniagier.com/wp-content/themes/zap2-installable/
https://pracowniagier.com/
#009999
style2
22 468 85 52
Puławska 39/2, Warszawa

Treningi managerskie, procesy rozwojowe i strategiczne

Co działa w zespole? Jako rolę odgrywają inni?
Co nas angażuje? Jak osiągnąć wspólny wynik?

„Najtrudniejsze w sukcesie jest to, że nie można na jego odniesieniu poprzestać. Talent w biznesie to tylko punkt wyjściowy. Cały czas trzeba gonić go do roboty.” Irving Berlin, kompozytor (White Christmas)

Realizujemy autorskie programy treningów, w których doskonalimy zespoły oraz ich liderów w umiejętnościach efektywnej współpracy ukierunkowanej na cele organizacji.

Uczestnicy gier i symulacji wkraczają do metaforycznego świata swoich organizacji i w bezpiecznym środowisku trenują kompetencje niezbędne do osiągnięcia jak najlepszych wyników. Poszczególne umiejętności są rozwijane na poziomie indywidualnym, ale w nierozerwalnym kontekście zespołu, poszczególnych ról jego członków oraz współdziałania pomiędzy nimi. Osią naszych treningów jest połączenie: Zespół – Lider – Współpraca

Wysokiej klasy kadra trenerska zapewnia uczestnikom treningów komfortowe przejście ze świata gier do rzeczywistości firmowej.

Poza standardową ofertą projektujemy program warsztatów dla klientów zgodnie z ich potrzebami.

Zastosowania warsztatów

 • Programy szkoleniowe dla menedżerów i specjalistów
 • Spotkania integracyjno-szkoleniowe
 • Programy rozwoju talentów w organizacji
 • Działania Employer Branding
 • Procesy rekrutacyjne, Assessment i Development Center

Co wyróżnia trening oparty na grze

 • Doskonalenie umiejętności
 • Bezpieczne eksperymentowanie
 • Innowacyjność
 • Myślenie scenariuszowe i systemowe
 • Współdziałanie w zespole
 • Zaangażowanie w naukę
 • Integracja różnych kompetencji

 

Treningi rozwoju kompetencji lidera XXI wieku

Doskonalą kompetencje zarządzania i przewodzenia zespołom w organizacji. Dla liderów na każdym etapie ich rozwoju menedżerskiego. Stawiamy na następujące kompetencje: myślenie strategiczne, współpraca, myślenie systemowe, przewodzenie zmianom, odczuwanie komfortu w sytuacjach niejasnych, niepewności oraz umiejętność uczenia się (learning agility).
Projektujemy programy rozwojowe dopasowane do wymagań kompetencyjnych w organizacji.

 1. ORIENTACJA BIZNESOWA I MYŚLENIE STRATEGICZNE – z zastosowaniem symulacji ProfitQuest – wpływ moich działań na wynik firmy, uzyskanie całościowego spojrzenia na przedsiębiorstwo
 2. SKUTECZNE WDRAŻANIE ZMIAN – z zastosowaniem gier Barnga, autoKOREKTA – angażowanie zespołów we wdrażanie zmian w organizacjach; spojrzenie na zmianę z 3 perspektyw: ja – zespół – organizacja
 3. SAMOŚWIADOMOŚĆ LIDERA – z zastosowaniem symulacji HEXGame – model rozwoju przywództwa opisany przez ekspertów McKinsey, zgodnie z którym osiąganie celów organizacyjnych wymaga od liderów myślenia strategicznego i systemowego oraz samoświadomości
 4. ANGAŻOWANIE ZESPOŁU – TOTAL ENGAGEMENT – z zastosowaniem gier Barnga, Team Puzzle, Siła założeń – angażowanie ludzi do osiągania ambitnych celów; 9 czynników zaangażowania
 5. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W OPARCIU O TALENTY – z zastosowaniem gier 30 karatów, Webmaster – budowanie kultury organizacyjnej w oparciu o mocne strony pracowników

Treningi efektywnego współdziałania w zespole

Doskonalą umiejętności działania i współpracy w zespole na każdym etapie jego rozwoju. Współpracę rozumiemy jako zestaw następujących elementów: skuteczna komunikacja, angażowanie ludzi, budowanie z nimi relacji, orientacja na wspólny cel oraz kultura współpracy (wartości, zasady postępowania). Uczestnicy treningów rozwijają swoje indywidualne kompetencje, ale zawsze w kontekście działań całego zespołu.

 1. ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE – z zastosowaniem gry Kwestia czasu – zrozumienie wagi właściwego planowania i przewidywania nadchodzących wydarzeń
 2. ZARZĄDZANIE STRESEM – z zastosowaniem gier Barnga, T jak Transakcja – wypracowanie metod radzenia sobie z własnymi reakcjami na stresujące sytuacje
 3. STRATEGICZNA SPRZEDAŻ – z zastosowaniem symulacji Archipelago – zrozumienie, jak zarządzanie relacjami z klientem wpływa na efektywność sprzedaży
 4. KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ – z zastosowaniem gier autoKOREKTA, Siła założeń, Wieża Sunflower – uświadomienie znaczenia innowacji i kreatywności w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy 
 5. MOC FEEDBACKU – z zastosowaniem gier Webmaster, Symbole, ćwiczeniem „Białe i czarne perły” – doświadczenie korzyści płynących z natychmiastowego i systematycznego dawania i otrzymywania informacji zwrotnej
 6. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W OPARCIU O TALENTY – z zastosowaniem gier 30 karatów, Webmaster – budowanie kultury organizacyjnej w oparciu o mocne strony pracowników
 7. KOMUNIKACJA I ASERTYWNOŚĆ – z zastosowaniem gier Webmaster, Symbole, Po omacku – trening o tym, w jaki sposób nasze nawyki komunikacyjne wpływają na współpracę z innymi.

Zintegrowanie kadry zarządczej wokół wspólnego celu

Proponowane przez nas procesy rozwojowe doskonalą kompetencje kadry zarządzającej, szczególnie te przydatne w wywieraniu wpływu na system i ludzi. Pozwalają uczestnikom wydostać się z rutynowych schematów myślenia i spojrzeć na organizację z innej perspektywy. Umożliwiają integrację zespołu zarządzającego wokół wspólnej strategii i wizji.

 1. WDRAŻANIE STRATEGII I WARTOŚCI W ORGANIZACJI – z zastosowaniem symulacji Łowisko, Sunflower i metodą Time Machine – proces obejmujący całą firmę, budowanie zaangażowania w proces tworzenia wizji oraz spójnej i jasnej komunikacji zmiany
 2. KULTURA ZORIENTOWANA NA KLIENTA – z zastosowaniem gry Sunflower – odkrywanie potrzeb klienta, pogłębianie współpracy z klientem i wzmacnianie wzajemnego zaufania
 3. WDRAŻANIE WARTOŚCI – z zastosowaniem gry The Tree of Life – zapoznanie/przypomnienie pracownikom wartości firmowych i wzmocnienie działań wspierających te wartości w organizacji
 4. INTEGRACJA WOKÓŁ ZMIANY – z zastosowaniem gry The Tree of Life – przygotowanie do nadchodzącej zmiany i pozyskanie zaangażowania pracowników firmy w sytuacji zmiany

 

seta
default
Ładuję...
link
#5C5C5C
on
loading
off