fbpx
Efektywna Współpraca Zdalna

Toolbox Managera

toolbox managera

Zarówno w organizacjach, gdzie zespoły rozproszone to codzienność od wielu lat, jak i w tych, gdzie z dnia na dzień zostaliśmy postawieni przed koniecznością takiego trybu działania,  managerowie mogą mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Niektóre z nich to:

 • Jak budować atmosferę zaangażowania w zespole pracującym zdalnie i w sytuacji niedoborów?
 • Jak budować relacje w zespole, dbać o ducha zespołowości?
 • Jak prowadzić efektywne spotkania z zespołem w nowych warunkach pracy zdalnej?
 • Jak radzić sobie z frustracją własną i w zespole pojawiającą się w nieprzewidywalnym świecie ciągłej zmiany?

Aby wesprzeć managerów w tej rzeczywistości, proponujemy realizację 2 modułów wstępnych „Zespół w zmianie i oddaleniu” i „Zespół w kryzysie”, a następnie moduły do wyboru, zależnie od potrzeb.​

Warsztaty będą prowadzone w angażującej i interaktywnej formie, co ma też na celu zachęcenie do spotkań w formule online i zbudowanie pozytywnej motywacji do nowych wyzwań. 

Dla kogo?

Managerów i team leaderów, którzy swoją przygodę z pracą zdalną rozpoczęli niedawno​,

Managerów, którzy szukają sposobów na utrzymanie zaangażowania w zespołach rozproszonych​.

Nasze dotychczasowe doświadczenia szkoleniowe ​przenieśliśmy w wymiar online, do Internetu. ​Jesteśmy jednak wciąż tacy sami:​

zero gadających głów i zero nudnych webinarów​,

maksimum angażujących, interaktywnych doświadczeń​,

atrakcyjne gry i ćwiczenia​,

rozmowy w mniejszych grupach​,

wymiana doświadczeń.

Jak pracujemy?

narzedzia dla managera online

RÓŻNORODNE FORMY PRACY
Koncentracja uwagi i zaangażowanie uczestników są podstawą efektywnego spotkania. Interaktywne narzędzia, ćwiczenia praktyczne, merytorycznie materiały i profesjonalna facylitacja tworzą sprzyjające zaangażowaniu środowisko uczenia się.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI
Uczestnicy będą pracować zarówno w całej  grupie, jak i w podziale na mniejsze zespoły (tematyczne lub funkcyjne). Będą zachęcani do dzielenia się dobrymi praktykami i wnioskami.

PROFESJONALNA MODERACJA
Osoby prowadzące warsztaty mają przygotowanie praktyczne i wiedzę z zakresu pracy zdalnej. Będą moderować dyskusje w grupach oraz prowadzić mini-wykłady oraz wspierać technicznie prace uczestników.

Izolacja w nowych warunkach pracy zdalnej i niepewność związana z nową rzeczywistością gospodarczą wpływają na nastroje w zespole, relacje i efektywność pracy. Głównym zadaniem lidera jest teraz jednoczesne zadbanie ​o a) warunki do efektywnej pracy zespołu, b) zadbanie o morale ludzi w wymiarze psychologicznym).

Te dwa aspekty poruszamy ​
w programie wyposażając liderów w  narzędzia, które pozwalają im dopasować działania i komunikację w zespołach do obecnej sytuacji.

Warsztaty całkowicie w formie ON-LINE dla zespołów, które spotykają się zdalnie. 

Każdy uczestnik musi być wyposażony w komputer z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym wideokonferencję, kamerę, słuchawki i mikrofon oraz odpowiedni dostęp do Internetu

Pracujemy wykorzystując takie programy jak:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ OFERCIE

SKONTAKTUJ SIĘ

Czas trwania modułu: 1,5h -2 h, Liczba osób w grupie: 15
Forma: interaktywne warsztaty online (na Zoom lub Teams lub Skype for Business)

TOOLBOX MANAGERA – propozycja modułów szkoleniowych

Moduł I: Zespół w zmianie i oddaleniu - toolbox angażowania i efektywności (Czas trwania: 2h)

PRZEBIEG WARSZTATU:

 • Wymiana doświadczeń między managerami – jakie są ich wyzwania managerskie w zarządzaniu zespołem zdalnie, jakie są  sposoby, żeby utrzymywać zaangażowanie ludzi. Przegląd czynników zaangażowania wg Gallupa – dyskusja i praca w grupach​.
 • Symulacja szkoleniowa:  “The New Commons Game” – uczestnicy w rozproszeniu opracowują i wdrażają zasady współpracy i komunikacji, żeby osiągnąć cele. Doświadczają spadków zaangażowania, niejasności celów, szumów komunikacyjnych. Wdrażają metody zaradcze. 
 • Case study – poznanie rozwiązań z innych firm, jak utrzymać zaangażowanie i efektywność zespołu w pracy zdalnej – interaktywna prezentacja i głosowanie online​.

EFEKTY WARSZTATU:

 • Identyfikacja źródeł efektywnościi nieefektywności swojego zespołu    w pracy zdalnej;
 • Poznanie 9 sposobów utrzymania zaangażowania i efektywności w pracy zdalnej, 
 • wybór działań adekwatnych do sytuacji zespołu

Moduł II: Zespół w kryzysie – aspekty psychologiczne zarządzania w sytuacji niepewności (Czas trwania: 2h)

PRZEBIEG WARSZTATU:

 • Poznanie modelu „podróż zespołu przez zmianę” – interaktywna prezentacja z głosowaniem​.
 • Praca nad checklistą zadań lidera w każdej fazie przechodzenia zespołu przez trudną zmianę. Dotyczy szczególnie fazy oporu i frustracji. Checklista działań, które pomogą ludziom zmierzyć się z wyzwaniami i pracować efektywnie  – na podstawie case study i pracy w parach​.
 • Dobre praktyki zarządzania zmianą (studia przypadków znanych w świecie liderów, a także przykłady z własnej organizacji).

EFEKTY WARSZTATU:

 • Poznanie reakcji w sytuacjach kryzysowych i zrozumienie pojawiających się emocji w zespole​​.
 • ​Identyfikacja przyczyn oporu i frustracji w zespole i przygotowanie strategii na przezwyciężanie go​​.
 • Umiejętność doboru zachowań liderskich do psychologicznych reakcji członków zespołu na zmianę i trudną sytuację.

Moduł III - tematy do wyboru (Czas trwania: 2h)

ORGANIZOWANIE ANGAŻUJĄCYCH SPOTKAŃ ONLINE:

 • Zasady efektywnych spotkań online 
 • Wyznaczanie celów spotkań i tworzenie agendy 
 • Struktura spotkania 
 • Moderowanie spotkań
 • Zasady savoir-vivre w pracy zdalnej
 • Doświadczenie: gra „Patterns

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA i MENADŻERSKA W PRACY ZDALNEJ:

 • Ustalanie i komunikowanie priorytetów w pracy zdalnej
 • Delegowanie zadań, monitorowanie efektów pracy, przegląd zasobów
 • Planowanie czasu na pracę samodzielną i spotkanie online 
 • Jak zorganizować tryb pracy w zespole, żeby mimo rozproszenia ludzie znali i realizowali swoje zadania 

KOMUNIKACJA MAILOWA i TEAMSowa:

 • Jakie zasady komunikacji w zespole przyjmujemy: co piszemy w mailach, co w komunikatorach
 • Jak unikać nieporozumień komunikując się zdalnie 
 • Czas odpowiedzi, zasady reakcji, procedury działania w przypadku braku odpowiedzi
 • Kiedy pisać, kiedy zadzwonić
 • Jak pisać efektywnie i precyzyjnie (maile i komunikaty)? 
 • Zasady dołączania w polach „do” i „dw

Moduł IV FOLLOW-UP (Czas trwania: 1h)

KODEKS PRACY ZDALNEJ

W czasie warsztatu uczestnicy dzielą się swoim doświadczeniem i wnioskami na temat tego, co wdrożyli i jak to zadziałało. Spisują ostateczny kodeks zasad pracy zdalnej w najważniejszym dla siebie obszarze.
Sylwetki trenerów i trenerek

Nasz zespół pracuje dla Państwa!

Agnieszka Wrona

Trener biznesu, psycholog i praktyk zarządzania procesami HR. Konsultantka Extended DISC na poziomie indywidualnymi zespołowym, korzysta także z metodologii Team Coaching International ™  oraz Gallup StrengthsFinder®. Doświadczona asesorka i projektantka metody Assessment/Development Center. Certyfikowany coach metodyki CoachWise akredytowanej przez ICFCertyfikowany trener CompetenceGame

Anna Zielińska-Wolfigiel

Doradca personalny i trener z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy zawodowej w firmach doradczychi po stronie klienta. Specjalizuje się w tematyce: doboru i oceny kompetencji personelu, wpierania komunikacji, zarządzania, negocjacji, sprzedaży. Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych dla studentów studiów podyplomowych w zakresie rekrutacji, budowania zespołów, motywacji. Certyfikowany trener CompetenceGame.

Agnieszka Szymańska

Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu radzenia sobie ze stresem, zarządzania emocjami w sytuacjach zmian, wypalenia zawodowego. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Szkoły Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, Szkoły coachów “The Art and Science of Coaching” Erickson College Vancouver/Wszechnica UJ. Swoją wiedzę i umiejętności z zakresu radzenia sobie ze stresem pogłębiała na licznych kursach i szkoleniach, między innymi: cykl szkoleń ze świadomości oddechowej w Instytucie Terapii Oddechem M. Godlewskiego, szkolenie W. Eichelbergera 8×0 – Jak radzić sobie ze stresem, posiada certyfikację z metody badania Kwestionariuszem Odporności Psychicznej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nt. warsztatów opartych o gry i symulacje oraz sprawdzić, gdzie możesz je wykorzystać w swojej organizacji – skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 22 468 85 52.

Jak efektywnie zarządzać zespołem rozproszonym? Szkolenia online dla managerów

Umiejętności wielu managerów zostały ostatnio wystawione na ciężką próbę. W jaki sposób przestawić zespół na pracę zdalną i skutecznie nim zarządzać? Jak utrzymać zaangażowanie w nowych warunkach? Nowe wyzwania wymagają nieco innego spojrzenia na zadania managera i innych metod zarządzania. Nawet zgrany, zintegrowany i sprawdzony w bojach zespół, będzie potrzebował od swojego lidera szczególnej atencji, zrozumienia oraz zdecydowanie większych umiejętności interpersonalnych. W tej sytuacji managerowie nie mogą być zostawieni sami sobie – warto dać im wiedzę i narzędzia, które ułatwią odnalezienie się w nowej sytuacji.

ToolBox managera to skuteczne szkolenie online, które przygotowuje do zarządzania, w warunkach pracy zdalnej. Uczestnicy otrzymają zbilansowaną dawkę wiedzy, praktycznych wskazówek i – jak sama nazwa wskazuje – zestaw użytecznych narzędzi managerskich.  Zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z metodą szkoleniową Pracowni Gier – będą dynamiczne, interaktywne, oparte na doświadczeniu i bardzo angażujące. Po przeprowadzeniu dwóch modułów wprowadzających: „Zespół w zmianie i oddaleniu” i „Zespół w kryzysie”, pogram dostosujemy do konkretnych problemów, z którymi boryka się Twoja organizacja. Szkolenie online jest skierowane zarówno do managerów i team leaderów, którzy debiutują w roli prowadzących zespoły rozproszone, jak i tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania. Wszystko wskazuje na to, że niezależnie od sytuacji epidemiologicznej, będziemy częściej i więcej niż dotychczas pracować zdalnie. Jakie efekty przyniesie ta praca, zależeć będzie w dużej mierze od managerów i liderów.


ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA