ROZWIJAJ MOCNE STRONY LIDERÓW
Strengths Based Leadership

DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ NA TALENTACH A NIE SŁABYCH STRONACH?

Rozwijanie mocnych stron jako zwiększenie efektywności indywidualnej i zespołowej w zarządzaniu to podejście rozpowszechnione przez Instytut Gallupa. Mówi o tym, że koncentrując się na bardziej świadomym wykorzystaniu swoich talentów można być 6x efektywniejszym niż kiedy nieustannie koncentrujemy się na nadrabianiu braków (badania na próbie ponad 20 tysięcy menadżerów ze świata na przestrzeni ponad 20 lat).

Dla kogo?
  • Dla managerów, którzy chcą zwiększyc efektywność indywidualną i zespołową poprzez rozwijanie mocnych stron
  • Dla koordynatorów projektów

Strengths-based leadership” to koncepcja skierowana do liderów, bazująca na prowadzonych przez Gallupa wieloletnich badaniach liderów i zespołów. Mówi o tym, że:

LIDER INDYWIDUALNIE: wie, w czym jest dobry, a w czym nie. Ta wiedza jest potrzebna, żeby zmaksymalizować swoje działania i nie tracić czasu na rzeczy, które inni zrobiliby lepiej. Lider otacza się ludźmi, którzy uzupełniają jego braki, przez co sam może skoncentrować się na robieniu tego, w czym jest naturalnie dobry. Lider nie stara się być dobry we wszystkim, nie imituje innych.

LIDER JAKO MENADŻER: najlepsi liderzy maksymalizują potencjał swojego zespołu – budują zespół na mocnych stronach jego członków, którzy się od siebie różnią i wzajemnie uzupełniają. Umieją te mocne strony dostrzec i tak poukładać pracę zespołu, żeby mogły być odpowiednio wykorzystane.

Efekty:
  • Dla uczestnika: budowanie samoświadomości: jakim jestem liderem, jakie talenty „napędzają” moje zarządzanie ludźmi, jak działam, jak się zachowuję, jak wpływam na ludzi i jak mogę być przez nich odbierany.
  • Dla zespołu liderskiego: mapa talentów i potrzeb zespołu menadżerów, lepsze poznanie siebie, gotowość do korzystania wzajemnie ze swoich talentów, budowania silnych uzupełniających partnerstw w ramach organizacji.

``Strengths Based Leadership`` Warsztaty dla zespołu liderów/menadżerów - szczegóły:

  • 3 spotkania x 120 minut
  • Grupy do 15 osób

Strengths Based Leadership to jeden z autorskich treningów Pracowni Gier Szkoleniowych w wersji on-line. Kliknij i sprawdź nasze inne treningi online.

Przeczytaj też opis wszystkich 34 Talentów Gallupa.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nt. warsztatów opartych o gry i symulacje oraz sprawdzić, gdzie możesz je wykorzystać w swojej organizacji – skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 22 468 85 52.