fbpx
Warsztaty dla handlowców

Spotkania Sprzedażowe

warsztaty dla handlowców

Wyzwania zespołów sprzedaży

Sprzedaż B2B w dużym stopniu opierała się dotąd na spotkaniach osobistych z klientami. W spotkaniach często bierze udział kilka osób po każdej ze stron.

W przestawieniu działań na coraz częstsze spotkania online, kluczowe staje się dobre przygotowanie do spotkania, przemyślane wykorzystanie materiałów multimedialnych, oraz  zarządzanie czasem spotkania.​

Czas przenieść spotkania sprzedażowe z klientami do świata online?

Podczas proponowanych przez nas warsztatów uczestnicy poznają dobre praktyki przygotowania się i prowadzenia spotkań sprzedażowych online w większym gronie. 

Adekwatne  wykorzystanie narzędzi online i materiałów sprzedażowych, efektywne zarządzanie czasem to podstawa efektywnego spotkania zdalnego. 

Poznane podczas warsztatu zasady, ułatwią uczestnikom współpracę z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi na odległość. 

Dla kogo?

handlowców działu sprzedaży B2B, którzy przenoszą spotkania sprzedażowe z klientami biznesowymi do świata online,

innych członków działu sprzedaży, którzy przenoszą spotkania wewnętrzne do świata online i chcą zapewnić ich efektywność.

Warsztaty będą prowadzone w angażującej i interaktywnej formie, co ma też na celu zachęcenie do spotkań w formule online i zbudowanie pozytywnej motywacji do nowych wyzwań. ​

Efekty warsztatów

Dzięki warsztatom uczestnicy:

nauczą się przygotować się do spotkań online z Klientami w celu przedstawienia i przedyskutowania oferty (co trzeba robić inaczej niż dotychczas, dobre praktyki, przykłady dobrego przygotowania),

rozwiną kompetencje prowadzenia spotkań online (jak zacząć, jak utrzymać zaangażowanie, jak prowadzić spotkanie wieloosobowo, jak budować relacje zdalnie),

poznają sposoby wykorzystania technologii do prowadzenia spotkań online (jakie szanse otwiera zdalna forma spotkania, co zmienia technologia w sposobie prowadzenia spotkania).

Opinia po szkoleniu

Pracownia Gier Szkoleniowych przeprowadziła dla naszych Pracowników uszyte na miarę warsztaty z zakresu prowadzenia spotkań sprzedażowych w wersji online, pomagające lepiej odnaleźć się w zdalnych kontaktach z klientami. Uczestnicy byli szczególnie zadowoleni z interaktywnej i angażującej formy szkolenia, wykorzystującej m.in. wirtualne pokoje do pracy w grupach, mnóstwa praktycznych wskazówek, profesjonalnego przygotowania Trenerów i dostosowania materiału do rzeczywistości w czasach pandemii.
Organizator oraz Trenerzy pozostawali w stałym kontakcie z Koordynatorem szkolenia po stronie Netii i na bieżąco odpowiadali na wszelkie pytania i potrzeby.

Z przyjemnością możemy polecić współpracę szkoleniową z Pracownią Gier Szkoleniowych.

Beata Szymańska
Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju, Netia

Pracujemy wykorzystując takie programy jak:

Warsztat całkowicie w formie ON-LINE dla zespołów, które spotykają się zdalnie z klientami

Każdy uczestnik musi być wyposażony w komputer z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym wideokonferencję, kamerę, słuchawki i mikrofon oraz odpowiedni dostęp do internetu

Liczebność grupy – do 12 osób.

Nasze szkolenie to:

RÓŻNORODNE FORMY PRACY

Koncentracja uwagi i zaangażowanie uczestników są podstawą efektywnego spotkania. Interaktywne narzędzia, ćwiczenia praktyczne, merytorycznie materiały i profesjonalna facylitacja tworzą sprzyjające zaangażowaniu środowisko uczenia się.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI

Uczestnicy będą pracować zarówno w całej  grupie, jak i w podziale na mniejsze zespoły (tematyczne lub funkcyjne). Będą zachęcani do dzielenia się dobrymi praktykami i wnioskami.

PROFESJONALNA MODERACJA

Osoby prowadzące warsztaty mają przygotowanie praktyczne i wiedzę z zakresu pracy zdalnej. Będą moderować dyskusje w grupach oraz prowadzić mini wykłady oraz wspierać technicznie prace uczestników.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ OFERCIE

SKONTAKTUJ SIĘ

Przebieg szkolenia

Pre–work:

Obejrzenie filmu pokazującego wyzwania związane z wideokonferencjami.
Trening Online (100 min., 5 filarów)

ROZGRZEWKA – ``Twoje wyzwania``

 • Wyzwania w pracy zdalnej
 • Praca z obiekcjami związanymi ze zdalnym kontaktem z Klientem
 • Wymagania techniczne związane z pracą zdalną (internet, słuchawki, mikrofon, tło)

DOBRE PRZYGOTOWANIE:

 • Ustalenie celów spotkania
 • Stworzenie agendy
 • Przygotowanie dokumentów dla Klienta
 • Przygotowanie dokumentów, linków itd.
 • Ustalenie ról na spotkaniu
 • “Techniczne” przygotowanie Klienta do spotkania

UMÓWIENIE SPOTKANIA

JAK PROWADZIĆ ANGAŻUJĄCE SPOTKANIE?

 • Ustalenie zasad (kto prowadzi, jak się udziela głosu, co zrobić jak połączenie się przerwie)
 • Robienie i udostępnianie notatek podczas spotkania
 • Czas trwania spotkania
 • Badanie satysfakcji klienta ze spotkania
 • Element “społeczne” podczas spotkania
 • Zakończenie, podsumowanie, dalsze kroki

NASZE ZASADY

Wypracowanie wspólnych zasad pracy zdalnej z klientem:

 • Poufność dokumentów
 • Dress code, inne.

Follow-Up (30 min.)

W ciągu 2 tygodni od warsztatu możliwe 30 minutowe spotkanie typu follow up z trenerami, w czasie którego odpowiadają na pytania uczestników dotyczące odbytych spotkań. To ważny etap trenowania nowych sposobów działania, wymiany dobrych praktyk. 

Szkolenie online dla handlowców – rozwijaj kompetencje swojego zespołu!

Konieczność prowadzenia warsztatów w czasie izolacji, zmusiła nas do dostosowania wielu naszych stacjonarnych gier i warsztatów, do warunków pracy zdalnej. Tym razem było zupełnie inaczej. Narzędzie, które stanowi podstawę programu Strategic Sales  – czyli gra Archipelago Competence Game, była od początku rozwiązaniem online. I zupełnie inaczej niż w przypadku większości naszych rozwiązań, sama gra, nie jest szkoleniem zespołowym, nie ma także potencjału spotkania integracyjnego. Jest to gra kompetencyjna online, której wynikiem jest poznanie szczegółowych kompetencji każdego z graczy. Zakres badania jest dostosowany do charakteru pracy handlowca B2B. Zainteresowanych szczegółami tego niezwykłego narzędzia odsyłamy do tekstu na blogu Pracowni Gier, lub opisu, który znajduje się na stronie www.competencegame.com

O ile pierwszy etap szkolenia – czyli badanie kompetencji, odbywa się indywidualnie, druga część to już angażujące zespołowe zajęcia. Program Strategic Sales zakłada szczegółową analizę wyników gry i przeprowadzenie warsztatów dla zespołu online. Szkolenie pomoże członkom Twojego zespołu pokonać słabości i stać się jeszcze lepszymi sprzedawcami! Przyniesie konkretne korzyści dla zespołu i całej organizacji, ale także dużą wartość indywidualną dla każdego z uczestników. Jeśli zastanawiasz się czego potrzebują handlowcy żeby lepiej sprzedawać, chcesz pomóc im się rozwijać i co najważniejsze – chcesz, żeby rozwój opierał się na konkretnych, rzetelnych danych – szkolenie online Strategic Sales jest rozwiązaniem dla Ciebie.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nt. warsztatów opartych o gry i symulacje oraz sprawdzić, gdzie możesz je wykorzystać w swojej organizacji – skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 22 468 85 52.


ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA