fbpx
Kreatywność i innowacyjność

Trening dla pracowników kreatywności i innowacyjności w biznesie

kreatywnosc i innowacyjnosc w szkoleniach

Dzięki udziałowi w treningu uczestnicy poznają korzyści wynikające z kreatywnego podejścia do rozwiązywania wyzwań w swojej pracy. Uświadomią sobie jak kultura proinnowacyjna buduje wartość miejsca pracy. Poznają i będą mieli okazję do praktycznego wykorzystania narzędzia i techniki kreatywnego myślenia.

Moduły treningowe są całością, które zawierają w sobie narzędzie gry, doświadczenie gry, omówienie gry w kontekście sytuacji zawodowych uczestników oraz teoretyczna wiedzę dotycząca danego zagadnienia.

Dla kogo?

Pracowników – specjalistów i kierowników, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w obszarze kreatywności i innowacyjności​,

Wszystkich, którym zależy na lepszym zrozumieniu wpływu innowacyjności na efektywność i konkurencyjność biznesu​.

innowacyjne podejscie

Propozycja programu

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy:​

  1. Poznają i przećwiczą wybrane techniki kreatywne; 
  2. Doskonalą umiejętności wykorzystania technik kreatywnych do rozwiązywania problemów zawodowych; 
  3. Lepiej zrozumieją wpływ innowacyjności na efektywność i konkurencyjność biznesu. 

Proponowane przez nas moduły warsztatowe są całością, która zawiera w sobie doświadczenie gry, dawkę wiedzy i narzędzi wpierających innowacyjne działanie oraz okazję do grupowej pracy twórczej nad zgłoszonymi tematami.

Liczebność grupy - do 10 osób

Struktura programu

Pre-Work

Pierwsze warsztaty online

Zadanie indywidualne

Drugie warsztaty online

Zadanie wdrożeniowe

Follow-Up

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nt. warsztatów opartych o gry i symulacje oraz sprawdzić, gdzie możesz je wykorzystać w swojej organizacji – skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 22 468 85 52.

Kreatywność i innowacyjność online. Szkolenie dla zespołu.

Słowo „kreatywność” odmieniane przez wszystkie przypadki, nader często pojawia się w kontekście pracy i zarządzania. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten kto nigdy nie wpisał go do CV. To słowo – choć nadużywane – określa jedną z kluczowych kompetencji, która pomaga pokonywać poważne biznesowe problemy. Kreatywność, rozumiana jako zdolność do tworzenia nowych, nietypowych rozwiązań, szukanie niestandardowych możliwości wyjścia z trudnej sytuacji, twórcze podejście do wykonywanej pracy, bywa naprawdę nieoceniona. Proinnowacyjna kultura w miejscu pracy, może realnie przełożyć się na wyniki.

Proponowanie przez nas szkolenie online, składa się z dwóch warsztatów zdalnych oraz serii zadań do wykonania przed, w trakcie i po zakończeniu procesu. Uczestnicy poznają i ćwiczą wybrane techniki kreatywne, możliwe do wykorzystania w pracy, a także co istotne – mają możliwość zgłoszenia konkretnych zagadnień, z którymi się zmagają. Przypadki opisane przez uczestników, są analizowane i rozwiązywane w trakcie wspólnej, twórczej pracy online.

Szkolenie Kreatywność i innowacyjność online sprawdzi się na różnych szczeblach organizacji. Do wzięcia udziału zapraszamy zarówno specjalistów, jak i  teamleaderów czy managerów – wszystkich którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w obszarze kreatywnego myślenia i innowacyjności​. Dodatkową wartością płynącą ze spotkania, którą docenią zwłaszcza zespoły pracujące zdalnie, będzie teambuilding w warunkach online. Angażujące, zdalne warsztaty nauczą Ciebie i Twój zespół innowacyjnego podejścia, do rozwiązywania problemów!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ OFERCIE

SKONTAKTUJ SIĘ


ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA