fbpx
Gra Kompetencyjna

ClusterMind

Clustermind Pracownia Gier Szkoleniowych

Akcja gry toczy się w nowoczesnym kompleksie naukowo-technologicznym, w którym najwybitniejsze umysły świata wspólnie mierzą się ze złożonymi wyzwaniami współczesności. Do zadań personelu należy przede wszystkim opracowywanie i dostarczanie rozwiązań wysokiej jakości. Odbiorcami tych nowych technologii mają być rozmaite grupy interesu, np. świat biznesu, agencje kosmiczne lub inni naukowcy.

Praca w tej innowacyjnej branży wymaga nie tylko inteligencji i koncentracji, ale również nieprzeciętnych umiejętności pracy zespołowej – poszczególni specjaliści muszą nie tylko wywiązywać się ze swoich obowiązków, ale również udzielać wsparcia innym, gdy jest to potrzebne.

Wciel się w rolę konsultanta, opiekuna, naukowca lub mechanika i buduj nowy świat! Każda rola to inny zakres odpowiedzialności, ale gracze szybko odkrywają, że aby realizować postawione cele muszą traktować swoją firmę jako jeden organizm i współpracować, aby poradzić sobie z nadzwyczajnymi sytuacjami.

Celem gracza w grze ClusterMind jest wywiązywanie się ze swoich obowiązków związanych z rolą, dbanie o wynik indywidualny oraz wynik całego centrum. Po każdej rundzie gracze widzą swoje własne wyniki, wyniki innych graczy oraz wynik Centrum.

Korzyści z zastosowania ClusterMind

Competence Game ClusterMind

Dla uczestnika

Możliwość doświadczenia innowacyjnej, atrakcyjnej metody diagnozy kompetencji, która jednocześnie ma funkcję integrującą z innymi,

Indywidualny Raport kompetencji – osobista korzyść świadomości swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju.

Dla organizacji

ClusterMind to narzędzie online, które bada zachowania, a nie deklaracje. Odtwarza w grze rzeczywiste wyzwania biznesowe, a nie hipotetyczne sytuacje. To unikalna na rynku diagnoza kompetencji. Jednocześnie w formie angażującej, zespołowej zabawy on-line,

 Jej dodatkową wartością jest fakt, że formuła gry on-line jest szczególnie atrakcyjnym narzędziem dla całego pokolenia Y i Z. Jej zastosowanie przez Państwa buduje i wzmacnia Employer Branding wewnętrzny i zewnętrzny.

Kompetencje mierzone za pomocą ClusterMind

W fabule gry zaprojektowany jest algorytm o charakterze assessmentowym, który mierzy zachowania i decyzje w graczy. Zagregowane i opomiarowane zachowania i decyzje ilustrują kafeterie kompetencji.

1.       BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Aktywne angażowanie się w realizację zadań, dążenie do samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w ramach swojego obszaru, gotowość do ponoszenia odpowiedzialności zarówno za pozytywne, jak i negatywne konsekwencje wszystkich swoich działań.

Samodzielność, inicjatywa, zaangażowanie (podejmuje działania za które jest odpowiedzialny z własnej inicjatywy, gdy tylko zauważy potrzebę, nie czeka aż zostanie o to poproszony/na i prawidłowo rozumie swoje cele),

Podejmowanie decyzji, ponoszenie konsekwencji (sprawnie i na czas podejmuje decyzje, także te trudne, niepopularne lub obarczone ryzykiem).

2.       WSPÓŁPRACA W ORGANIZACJI

Znajomość swojej roli w organizacji, umiejętne łączenie celów własnych (indywidualnych, zespołowych) z celami całej organizacji, podejmowanie działań, prowadzących do zwiększenia spójności i efektywności organizacji.

A  Uspójnianie celów, lojalność (zna i rozumie swoją rolę w organizacji, a także role innych osób i działów; przedkłada cel ogółu (zespołu, działu, firmy) nad swój indywidualny),

B  Angażowanie do współpracy, integracja wokół wspólnych celów (chętnie i z własnej inicjatywy angażuje się w pracę zespołu, działu, firmy),

Oferowanie pomocy i budowanie atmosfery wsparcia (oferuje pomoc, gdy widzi, że inni jej potrzebują).

Każda gra podzielona jest na 3 rundy, o coraz dłuższym czasie trwania oraz wzrastającym poziomie trudności. W trakcie rundy gracze będą mieli za zadanie wykonywać określone czynności (zależne od przydzielonej im roli). Jedna gra trwa ok. 15 minut. Każda osoba w ramach pomiaru zagra w sumie 4 takie 3-rundowe gry, za każdym razem inną rolą. Zatem całość pomiaru kompetencji za pomocą CluserMind trwa ok. 60 min.

Przed rozegraniem takiej serii gier należy przejść szkolenie, które w zależności od sprawności gracza trwa od 15 do 30 min.

ClusterMind jest grą rozgrywaną on-line za pomocą przeglądarki internetowej i połączenia internetowego. Gra wymaga używania jednocześnie klawiatury oraz myszy, wymaga też korzystania z dźwięków (mogą być głośniki, ale zalecane są słuchawki).

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nt. warsztatów opartych o gry i symulacje oraz sprawdzić, gdzie możesz je wykorzystać w swojej organizacji – skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 22 468 85 52.


ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA