fbpx

Edukacja dla organizacji pozabiznesowych

Rozwijamy kompetencje zespołów urzędników, nauczycieli i liderów społecznych administracji publicznej i organizacji społecznych. Podnosimy jakość i efektywność współdziałania systemów, których celem jest dobro społeczne. Pomagamy edukatorom w uczeniu w atrakcyjny i nowoczesny sposób. Projektujemy gry edukacyjne promujące wiedzę obywatelską

ZASTOSOWANIE

 • W programach szkoleniowych rozwoju kompetencji zespołów
 • W procesach konsultacji społecznych i procesach legislacyjnych
 • W projektach edukacyjnych jako narzędzia nauki
 • Jako narzędzie promocji wiedzy i postaw obywatelskich

KORZYŚCI

 • Skuteczność metody uczenia się i rozwoju
 • Atrakcyjność i zaangażowanie w proces nauki
 • Rozwój umiejętności współpracy w organizacji
 • Zaangażowanie w proces nauki i działanie
 • Uproszczony i atrakcyjny sposób prezentacji wiedzy
 • Zintegrowanie i skrócenie procesu uczenia się

Warsztat koordynacji pracy zespołów

Doskonalimy efektywność współdziałania departamentów, centralnych i regionalnych struktur administracji, NGO’s oraz zespołów projektowych w administracji. Szkolimy zespoły międzynarodowe w języku angielskim.

Warsztat rozwija zdolność wypracowania wspólnych celów zróżnicowanych jednostek publicznych w procesach legislacyjnych i konsultacji społecznych. Jest narzędziem wymiany informacji i osiągania porozumień.

Zastosowanie

 • Podniesienie efektywności działania organów administracji państwowej i samorządowej
 • Programy szkoleniowe pracowników administracji
 • Programy rozwoju kompetencji zarządzania strukturami administracyjnymi
 • Procesy restrukturyzacji i zmian
 • Projekty współpracy międzynarodowej

Warsztaty nt. rozwoju kompetencji przywódczych

Doskonalenie umiejętność komunikacji, skutecznego wywierania wpływu i przewodzenia zespołom. Warsztaty dedykowane liderom organizacji edukacyjnych, społecznych i samorządowych. Podnoszą kompetencje zarządzania projektami i działaniami w środowisku. Wzmacniają umiejętności budowania autorytetu społecznego.

Zastosowanie

 • Programy rozwoju osobistego przywództwa
 • Zarządzanie projektami społecznymi
 • Zaangażowanie w inicjatywy społeczne
 • Restrukturyzacje i zmiany w organizacji

Warsztat współpracy zespołów

Warsztat dla zespołów sektora sektora publicznego, otoczenia biznesu i III sektora. Podnosi efektywność działań zespołów. Doskonali umiejętności współpracy i wymiany informacji w obrębie organizacji. Wzmacnia skuteczność działań w orientacji na cele i zadania. Poprawia jakość relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Zastosowanie

 • Podniesienie efektywności biznesowej i zarządczej organizacji
 • Wsparcie ekspertów i specjalistów w rozwój kompetencji zarządzania
 • Programy obsługi klienta zewnętrznego instytucji
 • Procesy usprawniania organizacji pracy w organizacji

Warsztat zastosowania gier i symulacji w edukacji

Warsztat daje praktyczną wiedzę na temat zasad nauczania metodą gier, umiejętności stosowania gier jako narzędzia edukacyjnego i projektowania własnych gier. W trakcie warsztatu uczestnicy poznają rodzaje i formy gier edukacyjnych i szkoleniowych oraz proces grywalizacji jako ustrukturyzowaną metodę budowania celów, reguł i zasad stymulujących do nauki. Nauczą się roli nauczyciela, trenera i facylitatora w procesie nauki metodą gier . Poznają szablony gier do wykorzystania w konkretnych dziedzinach edukacji. Zdobędą umiejętność projektowania gier we własnych procesach edukacyjnych.

Zastosowanie

 • Programy rozwoju metod i narzędzi w edukacji
 • Osobisty rozwój zawodowy
 • Wsparcie procesów konsultingowych w projektach doradczych
Nowoczesna administracja

Warsztat koordynacji pracy zespołów

Doskonalimy efektywność współdziałania departamentów, centralnych i regionalnych struktur administracji, NGO’s oraz zespołów projektowych w administracji. Szkolimy zespoły międzynarodowe w języku angielskim.

Warsztat rozwija zdolność wypracowania wspólnych celów zróżnicowanych jednostek publicznych w procesach legislacyjnych i konsultacji społecznych. Jest narzędziem wymiany informacji i osiągania porozumień.

Zastosowanie

 • Podniesienie efektywności działania organów administracji państwowej i samorządowej
 • Programy szkoleniowe pracowników administracji
 • Programy rozwoju kompetencji zarządzania strukturami administracyjnymi
 • Procesy restrukturyzacji i zmian
 • Projekty współpracy międzynarodowej
Lider społeczny

Warsztaty nt. rozwoju kompetencji przywódczych

Doskonalenie umiejętność komunikacji, skutecznego wywierania wpływu i przewodzenia zespołom. Warsztaty dedykowane liderom organizacji edukacyjnych, społecznych i samorządowych. Podnoszą kompetencje zarządzania projektami i działaniami w środowisku. Wzmacniają umiejętności budowania autorytetu społecznego.

Zastosowanie

 • Programy rozwoju osobistego przywództwa
 • Zarządzanie projektami społecznymi
 • Zaangażowanie w inicjatywy społeczne
 • Restrukturyzacje i zmiany w organizacji
Skuteczna organizacja

Warsztat współpracy zespołów

Warsztat dla zespołów sektora sektora publicznego, otoczenia biznesu i III sektora. Podnosi efektywność działań zespołów. Doskonali umiejętności współpracy i wymiany informacji w obrębie organizacji. Wzmacnia skuteczność działań w orientacji na cele i zadania. Poprawia jakość relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Zastosowanie

 • Podniesienie efektywności biznesowej i zarządczej organizacji
 • Wsparcie ekspertów i specjalistów w rozwój kompetencji zarządzania
 • Programy obsługi klienta zewnętrznego instytucji
 • Procesy usprawniania organizacji pracy w organizacji
Nauka metodą gier i symulacji

Warsztat zastosowania gier i symulacji w edukacji

Warsztat daje praktyczną wiedzę na temat zasad nauczania metodą gier, umiejętności stosowania gier jako narzędzia edukacyjnego i projektowania własnych gier. W trakcie warsztatu uczestnicy poznają rodzaje i formy gier edukacyjnych i szkoleniowych oraz proces grywalizacji jako ustrukturyzowaną metodę budowania celów, reguł i zasad stymulujących do nauki. Nauczą się roli nauczyciela, trenera i facylitatora w procesie nauki metodą gier . Poznają szablony gier do wykorzystania w konkretnych dziedzinach edukacji. Zdobędą umiejętność projektowania gier we własnych procesach edukacyjnych.

Zastosowanie

 • Programy rozwoju metod i narzędzi w edukacji
 • Osobisty rozwój zawodowy
 • Wsparcie procesów konsultingowych w projektach doradczych

PROJEKTOWANIE GIER

Projektujemy gry, aby zintegrować wiedzę, procesy i kompetencje w procesach HR i zaangażować pracowników w cele, zmiany i rozwój w organizacji.


ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA