Pracownia Gier Szkoleniowych we współpracy z Karolem Olejniczakiem z EGO – Evaluation for Government Organizations – zaprojektowała grę Brokerzy Wiedzy. Symulacja została stworzona dla przedstawicieli administracji publicznej. Ma na celu usprawnienie procesu przygotowywania i przekazywania raportów badawczych, tworzonych na potrzeby ministerstw oraz jednostek samorządowych.

20 lutego br. gra została rozegrana przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego w ramach zaliczenia przedmiotu „Teoria i praktyka organizacji i zarządzania w sektorze publicznym”.

 

W grze Brokerzy Wiedzy uczestnicy wcielają się w zespół zarządzający jednostką ewaluacyjną. Gracze mają za zadanie przeanalizować aktualny stan 4 realizowanych przedsięwzięć i przygotować raporty dotyczące konkretnych zapytań. Wyzwanie polega na tym, aby opracowane raporty bazowały na właściwych planach badawczych, były zaadresowane do właściwych odbiorców, a także zostały przekazane w odpowiedniej formie. Wszystko po to, aby podejmowane później decyzje były oparte przede wszystkim na wiedzy i rzetelnych danych, a nie wyłącznie na intuicji decydentów.

W trakcie gry uczestnicy uczą się, w jaki sposób dobierać plany badawcze do określonych problemów, a także poznają preferencję różnych decydentów co do form przekazywania wiedzy. Umiejętności zdobyte w trakcie gry pomogą później uczestnikom w procesie przygotowywania raportów w prawdziwych sytuacjach zawodowych.

Zobacz fotorelację z rozgrywki Brokerów Wiedzy

 

[fbshare type=”button”] [linkedin_share style=”none” float=”left”] [fblike style=”button_count” float=”left” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]