02
Oct

koferencjaRok 2015 to Międzynarodowy Rok Ewaluacji. Polska od ponad 10 lat rozwija się w tej dziedzinie. Zaowocowało to bogactwem raportów (ponad 900 badań ewaluacyjnych), rozwinięciem metodyki badań i oceny interwencji publicznych, zbudowaniem zaplecza eksperckiego oraz siecią dynamicznych jednostek ewaluacyjnych zaangażowanych w rozwój kultury zarządzania publicznego opartego na dowodach. Wciąż jednak brakuje przełożenia tej wiedzy na wykorzystanie jej w procesie tworzenia i zarządzania interwencjami publicznymi. Wyzwaniem, przed którym dzisiaj stajemy, jest jak pokierować szerokimi strumieniami wiedzy z badań ewaluacyjnych, by mogły one skutecznie wspierać decydentów i menedżerów w prowadzeniu racjonalnych działań publicznych.

Pracownia Gier Szkoleniowych we współpracy ze specjalistą w dziedzinie ewaluacji i analiz – firmą EGO – zaprojektowała grę Brokerzy wiedzy, która ma pomóc pracownikom jednostek analitycznych, ewaluacyjnych, menedżerom projektów publicznych w odpowiedzi na pytania:

  • Jakiej wiedzy potrzebują decydenci na danym etapie wdrażania programu?
  • Jak pozyskać wiarygodną wiedzę z zalewu danych, analiz i ekspertyz?
  • Jak łączyć doświadczenia płynące z pojedynczych badań w szerszą wiedzę o skutecznej polityce publicznej?
  • Jak dotrzeć z wynikami badań do osób decyzyjnych?

Uczestnicy IX Konferencji Ewaluacyjnej, która odbyła się w dniach 28-29 września w Krakowie, mieli okazję uczestniczyć w warsztacie opartym na grze symulacyjnej Brokerzy wiedzy i praktycznie doświadczyć wyzwań takich jak zdobywanie wiarygodnej, użytecznej wiedzy i docieranie z nią do decydentów. Warsztat poprowadzili: Jagoda Gandziarowska-Ziołecka z Pracowni Gier Szkoleniowych oraz Karol Olejniczak z EGO.

film

Zobacz także: