Bardzo dziękujemy za udział w pokazie warsztatu i inspirującą dyskusję podsumowującą. Będziemy wdzięczni za podzielenie się spostrzeżeniami i refleksjami dotyczącymi warsztatu. Wszystkie komentarze i sugestie stanowią dla nas nieocenioną pomoc w badaniu i udoskonalaniu metody gier i symulacji.

1. Co z doświadczenia tego treningu najbardziej utkwiło Pani/Panu w pamięci i dlaczego?

2. Które z metafor i analogii z gry wydają się Pani/Panu szczególnie ciekawe z punktu widzenia rzeczywistych wyzwań współczesnych organizacji?

3. W jakich sytuacjach i dla jakich zespołów warto Pani/Pana zdaniem rozważyć wykorzystanie w organizacji warsztatu opartego o tę symulację?

4. Choć metoda gier i symulacji staje się coraz popularniejsza, wciąż jednak nie jest powszechną w Polsce metodą szkoleniową. Jakie są Pani/Pana zdaniem tego przyczyny?

5. Z perspektywy uczestnika pokazu warsztatu, jedna wskazówka, którą dałaby/dałby Pani/Pan prowadzącym to:

Zaś projektantom symulacji ProfitQuest to:

Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)