15
Sep

lider w zmianie

Po wakacjach wracają otwarte pokazy warsztatów! Zapraszamy już 8 października na pokaz programu szkoleniowego: Lider w zmianie. Zaprezentujemy jeden z 4 modułów programu, który całościowo porusza temat wyzwań, które stoją przed liderami w angażowaniu swoich zespołów we wdrażanie zmian w organizacjach.

O czym będzie spotkanie?
Podczas kompletnego 4-modułowego programu uczestnicy analizują zmianę na trzech poziomach – osobistym, zespołowym i organizacyjnym. Celem treningu jest ułatwienie liderom wyjścia ze zmiany zwycięsko na każdym z tych poziomów. W oparciu o wybrane modele teoretyczne uczą się, jak przetrwać zmianę oraz jak pozyskać zapał swoich ludzi do realizacji celów zmiany.
Podczas pokazu skupimy się na drugim module – poświęconym procesom zmiany w zespole.

Czego doświadczą uczestnicy podczas pokazu:

  • Przypomną sobie cykl przechodzenia przez zmianę
  • Poznają wyzwania stojące przed liderem wprowadzającym zespół w zmianę na każdym etapie cyklu
  • Będą mieli okazję poddać refleksji własne doświadczenia związane z przechodzeniem przez zmianę
  • Doświadczą zmiany w zespołowej grze symulacyjnej

Co wyróżnia ten program?

Kluczowym zadaniem liderów w zmianie jest wyprowadzenie ludzi z nastawienia „nie da się” do postawy „damy radę i to ma sens!”. Trening koncentruje się więc na rozwinięciu umiejętności angażowania ludzi do realizowania celów zmian.
Jedynie 20% nowych inicjatyw w organizacjach kończy się oczekiwanym rezultatem (badania Kempner-Tregoe). Powodem porażki zdecydowanej większości jest trudność w pozyskaniu akceptacji i zaangażowania ludzi. Dlatego kształtowanie kompetencji angażowania, motywowania i wywierania pozytywnego wpływu na otoczenie w dynamicznie zmieniających się okolicznościach staje się kluczową umiejętnością każdego lidera.

Trening ten jest rekomendowany dla:

  • Liderów stojących przed wyzwaniem zmiany w organizacji
  • Liderów i ich zespołów w celu zrozumienia potrzeby zmiany i zwiększenia motywacji do inicjowania zmian

W programie pokazu zostanie wykorzystana gra: Po omacku Plus

Agenda spotkania:
09.15-09.45 Prezentacja Pracowni Gier oraz metody
09.45-10.00 Omówienie programu „Lider w zmianie”
10.00-10.45 Rozgrywka „Po Omacku Plus” z omówieniem
10.45-11.00 Przerwa
11.00-12.45 Lider i zespół w zmianie – praca warsztatowa
12.45-13.00 Omówienie studiów przypadku
Opisy gier:

Po omacku plus

 

Polecamy:  8 lutego, Poznań: Skuteczny lider – budowanie zespołu w oparciu o talenty Gallupa

 

Po omacku Plus – zadaniem uczestników w grze jest zidentyfikowanie brakujących elementów w zbiorze – należy określić ich kształt i kolor. Możliwe jest posługiwanie się tylko komunikacją werbalną (uczestnicy mają zakryte oczy). Samo ćwiczenie jest bardzo proste, natomiast pokazuje złożoność procesu komunikacji.

 

 

 

Sylwetki prowadzących:

File2Jagoda Gandziarowska-Ziołecka – ekspert metody gier i symulacji w procesach szkoleniowych. Partner zarządzający i współzałożycielka Pracowni Gier Szkoleniowych. Zrealizowała ponad 1200 godzin, interwencji i szkoleń metodą gier. Specjalizuje się w wykorzystaniu gier i symulacji w procesach budowy nowych zespołów, usprawniania komunikacji, wdrażania zasad współpracy opartej na zaufaniu i zorientowanej na osiąganie celów. Pasjonuje ją jakość współpracy organizacji w życiu publicznym. Współtworzy programy dla administracji publicznej i sektora edukacji. Od 2010 roku jest Członkiem Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Gier i Symulacji ISAGA.

 

tomasz cichocki

Tomasz Cichocki – ekspert w zakresie innowacji i transferu technologii oraz trener. Jego zasadniczym obszarem kompetencji jest zarządzanie zmianą, współpraca i komunikacja w zespole. Szkoleniami zajmuje się od 2004 roku. Specjalista w zakresie prowadzenia projektów w zespołach rozproszonych, w tym zarządzanie zespołami rozproszonymi w projektach międzynarodowych. Z Pracownią współpracuje od 2008 roku. Jest absolwentem Szkoły Trenerów Biznesu Grupy TROP. Doświadczenie zdobywał podczas pracy w Polskim Radiu, Tok FM, grupie France Telecom i firmie doradczej KPMG. Zajmował się także innowacyjnością i transferem wiedzy, w tym projektami Komisji Europejskiej. Prowadził szkolenia m.in. dla PZU, PKN Orlen, Netii, BGŻ, UPC, Siemens, PARP. Przeprowadził ponad 1500 godzin szkoleń, w tym ponad 500 z wykorzystaniem gier symulacyjnych.

 

Firmy szkoleniowe i świadczące usługi doradczo-konsultingowe zapraszamy do kontaktu z dostawcą gotowych rozwiązań szkoleniowych i gier w pudełku – Experience Corner

Pokaz warsztatu Pracowni Gier odbędzie się 8 października 2015 roku w Warszawie, w „Aptece Sztuki”, Aleja Wyzwolenia 3/5 (przy Placu Zbawiciela), w godz. 9.15-13.00

Polecamy:  Testujemy grę na miarę z klientami z Czech

Aby wziąć udział w pokazie warsztatu należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy.

Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja zostanie potwierdzona telefonicznie.

Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

Numer kontaktowy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wyrażam zgodę na:

 

Zobacz także: