gallup poznan_pracownia gier_2018

8 lutego 2018 roku zapraszamy na pokaz autorskiego warsztatu pt. Skuteczny lider – budowanie zespołu w oparciu o talenty Gallupa. Spotkanie będzie okazją, by poznać, w jaki sposób gry i symulacje można wykorzystać w treningach. Opowiemy również o Game Changers Academy, czyli wspólnym projekcie Pracowni Gier i The Heart Warsaw kierowanym do liderów zmiany w organizacjach.

Dlaczego warto wziąć udział?

Warsztat oparty jest na założeniach modelu diagnozy talentów StrengthsFinder® Instytutu Gallupa. Autodiagnoza własnego potencjału, świadomość tego kim jestem, jakie mam unikalne cechy i jak one wpływają na mój sposób myślenia i działania, uruchamia nowe pokłady zaangażowania w pracę. Uczestnicy poznają swoje talenty, których świadome rozwijanie zapewnia osiąganie wysokich rezultatów zawodowych – zarówno indywidualnych, jak i zespołowych.
Nasz program stosowany jest w procesach rozwojowych dla talentów w organizacji (high potentials), budowy skutecznych zespołów, zwiększania motywacji i zaangażowania zespołów.
Każdy uczestnik będzie mógł zatem ocenić przydatność warsztatu w jego organizacji lub poznać inne rozwiązania Pracowni Gier w zakresie treningów menedżerskich, czy nawet spotkań integracyjnych

Co należy zrobić, by wziąć udział?

  1. Wypełnij poniższy formularz rejestracyjny (twoje zgłoszenie potwierdzimy mailowo bądź telefonicznie)
  2. Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji – wykonaj test StrenghtsFinder® – diagnozy 5 kluczowych talentów (koszt wykonania testu ponosi uczestnik). Link do testu otrzymacie Państwo w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia (wiadomości wysyłamy ręcznie, nie są generowane przez system).
  3. Prześlij wynik testu do dnia 3 lutego br. na adres w.rychlowska@pracowniagier.com

Udział w pokazie warsztatu jest bezpłatny. Jedynym kosztem jaki ponosi uczestnik jest opłata za wykonanie testu ($ 19,99). Liczba miejsc ograniczona.

Agenda spotkania:

10:00-10:15 Rejestracja
10:15-10:30 Prezentacja metody Pracowni Gier oraz Game Changers Academy
10:30-12:00 Gra Ekspedycja Mocy
12:00-12:15 Przerwa kawowa
12:15-13:45 Warsztat Talenty wg Instytutu Gallupa – omówienie wyników testów
13:45-14:00 Podsumowanie

Sylwetki prowadzących:

P Krzywicki (2)Paweł Krzywicki

Specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji istotnych w pracy zespołowej: budowania długotrwałych i satysfakcjonujących relacji, budowania zaangażowania, opracowywaniu i wdrażaniu planów operacyjnych, efektywnej komunikacji, zarządzania sytuacjami konfliktowymi, nieszablonowego rozwiązywania problemów. Jest entuzjastą i praktykiem innowacyjnych form edukacji dorosłych, w szczególności „experiential learning”. Korzysta z licencjonowanych gier szkoleniowych (RSVP Design™, Metalog Tools™) oraz metody facylitacji wizualnej bikablo®. Zrealizował ponad 4000 godzin szkoleniowych m.in. dla: Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Miasta Lublin, Herbapol S.A., Grupy Pelion, EDP Renewables, Grupy energetycznej EDF, Polskiej Spółki Gazownictwa, Fundacji Orange, Fundacji PwC, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacji Szkoła Liderów.

File2Jagoda Gandziarowska-Ziołecka

Zrealizowała pond 1000 godzin spotkań, interwencji i szkoleń metodą gier. Specjalizuje się w wykorzystywaniu gier symulacyjnych w procesach budowy nowych zespołów, usprawniania komunikacji, wdrażania zasad współpracy opartej na zaufaniu i zorientowanej na osiąganie celów. Wykładowca metody gier w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Leona Koźmińskiego. Pasjonuje ją jakość współpracy organizacji w życiu publicznym. Współtworzy programy dla administracji publicznej i sektora edukacji. W latach 2010-2014 członek zarządu International Simulation and Gaming Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Gier i Symulacji ISAGA).

 

Do udziału w pokazie zapraszamy osoby pracujące w działach HR, odpowiedzialne za projektowanie rozwiązań szkoleniowych i rozwojowych oraz menedżerów i liderów organizacji, zainteresowane: wdrożeniem w swojej organizacji innowacyjnych programów rozwojowych opartych na grach i symulacjach oraz poszerzeniem wiedzy nt. metody gier i symulacji.

Firmy szkoleniowe i świadczące usługi doradczo-konsultingowe, jak również trenerów wewnętrznych zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem Dni Otwartych, organizowanych przez naszego partnera – Experience Corner.

Miejsce pokazu:

Pokaz warsztatu Pracowni Gier odbędzie się 8 lutego 2018 roku w Poznaniu, INEA Stadion, ul. Bułgarska 17, w godz. 10:00-14:00.

Kontakt dla uczestników:

Bartosz-Soja
Bartosz Soja
New Business Manager, Poznań
M: +48 609 034 542
E:   b.soja@pracowniagier.com