Już dziś zapraszamy Państwa na spotkanie, podczas którego, zaprezentujemy jak mogą wyglądać angażujące spotkania online oraz przedstawimy warianty gier integracyjnych, jakie realizujemy zdalnie.

Przynależność do zespołu to jedna z ważniejszych potrzeb pracowników. Ma wpływ na zaangażowanie i co za tym idzie – efektywność. Szczególnie w pracy zdalnej, gdy jesteśmy pozbawieni  możliwości codziennych spotkań przy kawie – warto zadbać, aby zespół czuł się nadal zespołem.

Dla kogo jest to spotkanie?

Do udziału w pokazie zapraszamy:

 • osoby pracujące w działach HR, odpowiedzialne za projektowanie rozwiązań szkoleniowych i rozwojowych,
 • managerów, team liderów i tych, którzy odpowiadają za transformację i potrzebują do tego efektywnych zespołów,
 • osoby, których stoją w obliczu zintegrowania pracowników, kick-off’u nowych projektów, zmian wymagających zaangażowania wielu interesariuszy, zgranego działania wielu zespołów w firmie.

Termin i miejsce

Spotkanie odbędzie się 08.06 w godzinach 13:30 – 15:30.

Miejsce : Aplikacja Zoom

Prowadzący

Paweł Krzywicki Pracownia Gier

Paweł Krzywicki, trener, coach ICF z akredytacją Associate Certified Coach™ (ACC)

Specjalizuje się m.in. w rozwijaniu kompetencji istotnych w pracy zespołowej takich jak budowanie długotrwałych i satysfakcjonujących relacji, budowanie zaangażowania, opracowywanie i wdrażanie planów operacyjnych, efektywna komunikacja, zarządzania sytuacjami konfliktowymi, nieszablonowego rozwiązywania problemów.

Jest entuzjastą i praktykiem innowacyjnych form edukacji dorosłych, w szczególności experiential learning”.

Atrakcyjność i dynamika jego szkoleń przekłada się na zaangażowanie emocjonalne Uczestniczek i Uczestników w proces uczenia się, czyniąc go skuteczniejszym. Zrealizował ponad 4000 godzin szkoleniowych.

Formularz zapisu

  Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Numer kontaktowy (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Nazwa firmy (wymagane)

  Adres

  NIP

  Czy wracacie do biura?
  TAKNIE

  Jakich wyzwań w pracy zespołu się spodziewacie w ciągu najbliższych miesięcy?

  Jakiego typu działania integracyjne dla zespołu rozważacie?
  ZdalneRaczej żadnychKorzystając z letnich miesięcy integracje outdoorStacjonarne w sali szkoleniowej

      UWAGI: 1. Pracownia Gier rezerwuje sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń w szczególności do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora. Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail nie później niż 5 dni przed datą spotkania. 2. Pokazy otwarte Pracowni Gier Szkoleniowych są bezpłatne. Informację o odwołaniu uczestnictwa w spotkaniu prosimy przekazać drogą mailową na adres: biuro@pracowniagier.com

  Oświadczam, że:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGS Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. oraz Salander Sp. z o.o. w Warszawie w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z zapisu na powyższe wydarzenie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych, przy czym zgodę swoją wyrażam dobrowolnie. Zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą informacyjną[link do klauzuli informacyjnej RODO] Wyrażam zgodę na Otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od PGS Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”). Mam prawo do odwołania powyższej zgody.   Skąd dowiedziałeś/dowiedziałaś się o wydarzeniu? Mailing Pracowni GierZaproszenie indywidualne od Pracowni GierMedia społecznościowe (Facebook, LinkedIn) Inne Dlaczego chcesz wziąć udział w spotkaniu?