6 grudnia 2017 roku zapraszamy na pokaz warsztatów pt. Skuteczny lider – budowanie zespołu w oparciu o talenty Gallupa. Będzie to wyjątkowa okazja, by poznać metodę gier i symulacji w treningach managerskich, oraz idee Game Changers Academy, czyli wspólny projekt Pracowni Gier i The Heart Warsaw kierowany do liderów zmiany w organizacjach.

Dlaczego warto wziąć udział?

Warsztat oparty jest na założeniach modelu diagnozy talentów StrengthsFinder® Instytutu Gallupa. Uczestnicy poznają swoje talenty, których świadome rozwijanie zapewnia osiąganie wysokich rezultatów zawodowych – zarówno indywidualnych, jak i jako członek wygrywającego zespołu. Program jest polecany w procesach rozwojowych dla talentów w organizacji (high potentials), budowy skutecznych zespołów, zwiększania motywacji i zaangażowania zespołów.

Dodatkowo podczas pokazu przedstawimy projekt Game Changers Academy – cykl warsztatów dla liderów przeprowadzających organizację przez zmiany, który rusza w lutym 2018 roku.

Co należy zrobić, by wziąć udział?

Autodiagnoza własnego potencjału, świadomość tego kim jestem, gdzie mam naprawdę unikalne cechy i jak one wpływają na mój sposób myślenia i działania, uruchamia nowe pokłady zaangażowania w pracę. Dlatego warunkiem uczestnictwa w pokazie jest zrobienie testu 5 kluczowych talentów StrengthsFinder®. Osobistą korzyścią każdego uczestnika, jest zyskanie o sobie wiedzy, która pozwoli na świadome wywieranie wpływu na efekty własnej pracy. Dodatkowo rozumie się i docenia różnorodność i odmienność innych.

Podczas spotkania umożliwimy doświadczenie na sobie metody gier, uczestnicy rozpoznają działania jakie inicjują w oparciu o swoje talenty i mapują ich możliwe zastosowanie w praktyce. Zaprezentujemy także przykład wykorzystania warsztatu w wersji budowania efektywnych zespołów.

Proces rejestracji na pokaz warsztatu

 1. Wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego
 2. Otrzymanie do dnia 20 listopada br. potwierdzenia rejestracji (mailowo bądź telefonicznie)
 3. Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji – wykonanie testu StrenghtsFinder® – diagnozy 5 kluczowych talentów(koszt wykonania testu ponosi uczestnik). Link do testu otrzymacie Państwo w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia (wiadomości wysyłamy ręcznie, nie są generowane przez system).
 4. Przesłanie do dnia 27 listopada br. wyników testu na adres w.rychlowska@pracowniagier.com

Udział w pokazie warsztatu jest bezpłatny. Jedynym kosztem jaki ponosi uczestnik jest opłata za wykonanie testu ($ 19,99).

UWAGA: W związku z ogromnym zainteresowaniem warsztatem, zmuszeni byliśmy zamknąć listę uczestników. Wszystkie zgłoszenia przesłane po 20.11.2017r. trafią na listę rezerwową. Będziemy kontaktować się z Państwem indywidualnie w celu potwierdzenia uczestnictwa. 

Agenda spotkania:

09:00-09:15 Rejestracja
09:15-09:30 Prezentacja metody Pracowni Gier oraz Game Changers Academy
09:30-11:00 Gra Ekspedycja Mocy
11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15-12:15 Talenty wg Instytutu Gallupa – omówienie wyników testów
12:15-13:00 Podsumowanie

Sylwetki prowadzących:

File1Joanna Średnicka

Ekspert w zakresie projektowania gier oraz badań organizacji. Z wykształcenia socjolog. Partner zarządzający i współzałożycielka Pracowni Gier Szkoleniowych. Badacz kultury organizacyjnej, jej procesów i modeli działania. Specjalizuje się w analizie zmian i procesach HR zachodzących w firmach. Zrealizowała ponad 1000 godzin interwencji i programów rozwojowych w oparciu o gry i symulacje. Jest członkiem i certyfikowaną projektantką NASAGA (North American Simulation and Gaming Association). Jako Wykładowca współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas. Ekspert międzynarodowych konferencji projektowania gier dla biznesu.

File2Jagoda Gandziarowska-Ziołecka

Zrealizowała pond 1000 godzin spotkań, interwencji i szkoleń metodą gier. Specjalizuje się w wykorzystywaniu gier symulacyjnych w procesach budowy nowych zespołów, usprawniania komunikacji, wdrażania zasad współpracy opartej na zaufaniu i zorientowanej na osiąganie celów. Wykładowca metody gier w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Leona Koźmińskiego. Pasjonuje ją jakość współpracy organizacji w życiu publicznym. Współtworzy programy dla administracji publicznej i sektora edukacji. W latach 2010-2014 członek zarządu International Simulation and Gaming Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Gier i Symulacji ISAGA).

Tomek The Heart

Tomasz Rudolf

Współtwórca i CEO The Heart, europejskiego centrum współpracy korporacji i startupów.
Swój pierwszy biznes otworzył mając 19 lat. W wieku 22 lat zarządzał Firmą Konsultingową złożoną z grupy 40 studentów w Kolonii. Ekspert w obszarze strategii, innowacji i tworzenia nowych modeli biznesowych.
Tomasz jako jeden z pierwszych w Polsce stworzył grupę zajmującą się profesjonalnym scoutingiem startupów na potrzeby korporacji. Posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z partnerami takimi jak Alior Bank, Ghelamco, EY, Mastercard, PKO BP, 3M oraz innymi. Bazując na tym doświadczeniu stworzył miejsce, w którym duże spółki otrzymują kompleksowe wsparcie we wdrażaniu innowacji tworzonych przez wyselekcjonowane startupy z całej Europy i Izraela.

Gość specjalny:

PGS_mateusz_zygula-foto

Mateusz Zyguła

Nie lubi schematów, etykiet i tytułów. Kończąc studia – zamiast pracy w dużej rodzinnej firmie – założył agencję SEO/SEM – widzialni.pl, którą po 10 latach sprzedał grupie Bauer Media. Z przymrużeniem oka mówi o sobie “bezrobotny” podczas, gdy w wieku 30 kilku lat został rentierem. Ewangelista strategii błękitnego oceanu, doradca w zakresie kreowania rynku dla produktów/usług, praktyk seo/sem, inwestuje w startupy. Prywatnie uwielbia Bali, zwierzęta i motoryzację.
Do udziału w pokazie zapraszamy osoby pracujące w działach HR, odpowiedzialne za projektowanie rozwiązań szkoleniowych i rozwojowych oraz menedżerów i liderów organizacji, zainteresowane: wdrożeniem w swojej organizacji innowacyjnych programów rozwojowych opartych na grach i symulacjach oraz poszerzeniem wiedzy nt. metody gier i symulacji.

Firmy szkoleniowe i świadczące usługi doradczo-konsultingowe zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem Dni Otwartych, organizowanych przez naszego partnera – Experience Corner.

Pracownia-Gier-Szkoleniowych-The-Heart_mniejszy rozmiar

 

Miejsce pokazu:

Pokaz warsztatu Pracowni Gier odbędzie się 6 grudnia 2017 roku w Warszawie, w The Heart Warsaw, Plac Europejski 1 (38piętro Warsaw Spire), w godz. 9:00-13:00.

 

 

 

 

Formularz rejestracji:

  Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Numer kontaktowy (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Nazwa firmy (wymagane)

  Adres (wymagane)

  NIP (wymagane)

   
   
  UWAGI:

  1. Pracownia Gier rezerwuje sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń w szczególności do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora. Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail nie później niż 5 dni przed datą spotkania.

  2. Pokazy otwarte Pracowni Gier Szkoleniowych są bezpłatne.

  3. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, od osób, które potwierdzą swoją obecność, ale nie wezmą udziału i nie anulują swojego udziału na co najmniej 24 godziny przed wydarzeniem, pobrana zostanie opłata regulacyjna w wysokości 100 zł + VAT.

  4. Skuteczne odwołanie zamiaru uczestnictwa, zwalniające z obowiązku uiszczenia opłaty regulacyjnej, może nastąpić najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem spotkania, wyłącznie drogą mailową. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym, jak również jego niedowołanie i niepojawienie się na spotkaniu, nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty regulacyjnej. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
  Informację o odwołaniu uczestnictwa w spotkaniu prosimy przekazać drogą mailową na adres: biuro@pracowniagier.com

  Wyrażam zgodę na:

  Skąd dowiedziałeś/dowiedziałaś się o wydarzeniu?  Inne