bee-1850116_edit

W obliczu wielu wydarzeń, jakie zafundowała nam jesień w branżowym środowisku, postanowiliśmy 5 grudnia przedstawić Wam nasze nowe dzieło – HONEY RUSH.

Gra inspirowana życiem pszczół. To obrazowa i wciągająca metafora współzależności, roli współpracy i indywidualnego zaangażowania.

Podczas spotkania 5 grudnia, poza doświadczeniem i poznaniem samej gry Honey Rush, dodatkowo zorganizujemy dla uczestników warsztaty, podczas których będzie okazja do wielu interakcji oraz wypracowania 5 zasad dobrej i efektywnej współpracy, które staną się integralną częścią gry Honey Rush. Jest to jedyna i niepowtarzalna okazja, by uczestniczyć w tworzeniu produktu u progu jego rynkowej premiery, która już w styczniu 2020. Będzie to przestrzeń by poznać produkt zanim branża go pozna – jest to pierwsza otwarta (pra)premiera rynkowa.

Udział w spotkaniu tylko dla osób posiadających zaproszenia!

Czego doświadczą uczestnicy? Fabuła gry

HoneyRush_foto 01Honey Rush to epicka metafora perpetuum mobile efektywnej współpracy. W tej symulacji część uczestników wciela się w roje pszczół, a pozostali przyjmują rolę łąk i rosnących na nich kwiatów. Uczestnicy doświadczą atmosfery gorączkowych przygotowań do zimy. Gwarno jak w ulu – to doskonały opis pojawiającego się: zaangażowania, presji czasu, momentów twórczego chaosu, z którymi przyjdzie się zmierzyć.

Zespoły pszczół i łąk są bardzo zależne od siebie, współpracują, żeby wzrastać i rozkwitać. Tylko dzięki temu zdążą się przygotować na nadchodzącą zimę. Aby przetrwać, konieczne jest znalezienie równowagi między:

 • tożsamością a adaptacją,
 • stabilnością a dynamiką,
 • narzuconym porządkiem a samoregulacją,
 • proaktywnością a reaktywnością.

Jak poradzą sobie uczestnicy? Czy uda im się utrzymać zaangażowanie, zadbać o relacje i zrealizować cele?​

HONEY RUSH – doświadczenie, kompetencje trenowane w grze

Honey Rush to rozwiązanie, które szczególnie polecamy zespołom i firmom, które dynamicznie zmieniają się, rozwijają, chcą budować przewagę konkurencyjna na mądrej współpracy połączonej z indywidualnym zaangażowaniem każdego członka zespołu.

Wspólne doświadczenie  mechanizmów typowych dla momentów transformacji, zwiększa zaangażowanie i poczucie wpływu​.

W Honey Rush będzie okazja, by przetrenować kompetencje takie jak:

 • myślenie systemowe​
 • analiza i pozyskiwanie informacji ​
 • proaktywność w działaniu​

To kompetencje liderów XXI wieku, pożądane w organizacjach, które w szybko zmieniającym się świecie muszą otworzyć się na wyzwania przyszłości, nie do końca zdefiniowane i określone. Lider przyszłości stale poszukuje rozwiązań, jest gotowy do działania, a jednocześnie uważny i otwarty na innych oraz na system, w jakim funkcjonuje.​

Kogo zapraszany na spotkanie?

Dzięki temu, że gośćmi i uczestnikami będą zarówno managerowie z biznesu, jak i przedstawiciele świata HR, będzie to idealna okazja do przedyskutowania trendów i dobrych praktyk w obszarze budowania indywidualnego zaangażowania, znaczenia współpracy między działowej a także roli indywidualnej inicjatywy każdego pracownika.

Spotkanie dedykujemy przede wszystkim przedstawicielom działów HR, managerom zespołów, liderom organizacji w procesach zmian, także tych związanych z dynamicznym wzrostem.  Pracownikom i liderom złożonych organizacji, którzy czują potrzebę przełamania silosów między działowych i podkreślenia współzależność działów.

Agenda

9:45 – 10:10 Rejestracja uczestników

10:10 – 10:20 Przedstawienie PGS

10:20 – 12:20 Rozgrywka Honey Rush

12:20 – 13:45 Warsztaty cz. I

13:45 – 13:50 Przerwa

13:50 – 14:25 Warsztaty cz. II

14:25 – 14:50 Po co nam pszczoły? Wystąpienie przedstawiciela Pszczelarium

14:50 – 15:00 Zakończenie spotkania

Miejsce

Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Wioślarska 6, Warszawa

Trener

Anna Zielińska Wolfigiel Trener

Anna Zielińska-Wolfigiel

Doradca personalny i trener z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy zawodowej w firmach doradczych i po stronie klienta. Specjalizuje się w tematyce: doboru i oceny kompetencji personelu, wpierania komunikacji, zarządzania, negocjacji, sprzedaży.
W ramach rekrutacji i doradztwa dla firm, zajmuje się obsadzaniem osób na stanowiska na poziomie n, n-1, n-2 (kilkaset obsadzonych stanowisk). Posługuję się metodami poszukiwań bezpośrednich i różnorodnymi narzędziami oceny (AC, DC, CG – AC on-line, testy kompetencji inne). Jest licencjonowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej trenerem-szkoleniowcem (Nr 6281/2015), ma certyfikat trenerski. Ukończyła także kurs coachów (Human Advice) a także kurs z certyfikatem MEN w zakresie stosowania gier i grywalizacji w edukacji. Uczestniczyła w licznych kursach i seminariach rozwojowych w Polsce i za granicą, między innymi w warsztatach Business Maestry organizowanych przez organizację Anthonego Robbinsa w Las Vegas, USA.

Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych dla studentów studiów podyplomowych w zakresie rekrutacji, budowania zespołów, motywacji

 

Partnerzy wydarzenia

LOGOTYP_SPKpszczelarium

 

Zasady uczestnictwa

Do udziału w pokazie zapraszamy osoby pracujące w działach HR, odpowiedzialne za projektowanie rozwiązań szkoleniowych i rozwojowych oraz managerów i liderów organizacji. W pokazie nieodpłatnie mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji (w przypadku dużego zainteresowania wydarzeniem liczba ta może być zredukowana do 1 osoby z organizacji).

Uwaga: Firmy szkoleniowe i świadczące usługi doradczo-konsultingowe zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego partnera – Experience Corner.

Formularz zapisu

  Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Numer kontaktowy (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Nazwa firmy (wymagane)

  Adres (wymagane)

  NIP (wymagane)

      UWAGI: 1. Pracownia Gier rezerwuje sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń w szczególności do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora. Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail nie później niż 5 dni przed datą spotkania. 2. Pokazy otwarte Pracowni Gier Szkoleniowych są bezpłatne. 3. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, od osób, które potwierdzą swoją obecność, ale nie wezmą udziału i nie anulują swojego udziału na co najmniej 24 godziny przed wydarzeniem, pobrana zostanie opłata regulacyjna w wysokości 100 zł + VAT. 4. Skuteczne odwołanie zamiaru uczestnictwa, zwalniające z obowiązku uiszczenia opłaty regulacyjnej, może nastąpić najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem spotkania, wyłącznie drogą mailową. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym, jak również jego niedowołanie i niepojawienie się na spotkaniu, nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty regulacyjnej. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika. Informację o odwołaniu uczestnictwa w spotkaniu prosimy przekazać drogą mailową na adres: biuro@pracowniagier.com

  Oświadczam, że:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGS Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. w Warszawie w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z zapisu na powyższe wydarzenie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych, przy czym zgodę swoją wyrażam dobrowolnie. Zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą informacyjną[link do klauzuli informacyjnej RODO] Wyrażam zgodę na Otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od PGS Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”). Mam prawo do odwołania powyższej zgody.   Skąd dowiedziałeś/dowiedziałaś się o wydarzeniu? Mailing Pracowni GierZaproszenie indywidualne od Pracowni GierGość Brain Embassy/ Sieci Przedsiębiorczych KobietMedia społecznościowe (Facebook, LinkedIn) Inne Dlaczego chcesz wziąć udział w spotkaniu?