hex header

 

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa zapytania, postanowiliśmy zorganizować warsztat pokazowy w Poznaniu. Od marca opiekunem regionu zachodniego (wielkopolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, lubuskie) jest Bartosz Soja, który już we wtorek, 28. Czerwca będzie gospodarzem naszego spotkania.
Zrealizujemy dla Państwa pokaz warsztatu z wykorzystaniem symulacji HEXGame – wyzwania menadżerów w zarządzaniu wielopoziomową organizacją. Będziecie Państwo mieli możliwość spotkania z naszymi ekspertami z trzech obszarów biznesowych:
– szkoleń i warsztatów z wykorzystaniem gier i symulacji,
– rekrutacji i employer brandingu przy użyciu Competence Game – pierwszych gier online mierzących kompetencje managerskie,
– grywalizacji i eventów firmowych od 100 do 2000 osób wykorzystujących nasze autorskie rozwiązania w postaci gier dla dużych grup.

Jeśli chcesz:

SONY DSC

– poznać nowoczesne i skuteczne metody rozwojowych integracji szkoleniowych
– wyposażyć menedżerów w skuteczne sposoby działania zespołowego
– przełamać utarte schematy zarządzania w warunkach zmian i ograniczonych zasobów
– zachęcić menedżerów do podnoszenia jakości współpracy
– podnieść umiejętność komunikacji zarządczej
– rozwinąć w liderach kompetencje wspólnego osiągania celów organizacji

zapraszamy na pokaz warsztatu w oparciu o unikalną symulację HEXGame, w której każdy uczestnik praktycznie doświadcza wyzwań zarządzania na każdym szczeblu organizacji.

Symulacja szczególnie polecana jest menedżerom, którzy mają możliwość przyjrzenia się osobistym schematom działania i konsekwencjom podejmowanych decyzji. Efektem doświadczenia w grze jest szersza perspektywa rozumienia siebie i innych oraz nauka skutecznej współpracy w osiąganiu celów biznesowych organizacji

W grze jak w symulatorze lotów będzie można sprawdzić możliwości zastosowania warsztatu i symulacji w Państwa organizacji.  I praktycznie doświadczyć potencjału wykorzystania gier i symulacji w programach rozwoju kompetencji liderów.

Agenda spotkania

10:00-10:10 rejestracja, powitalna kawa
10:10-10:40 prezentacja Pracowni Gier oraz metody
10:40-11:10 wprowadzenie do gry HEXGame
11:10-13:30 rozgrywka HEXGame
13:30-14:00 przerwa kawowa
14:00-14:40 omówienie gry i przeniesienie na rzeczywistość biznesową
14:40-15:10 zastosowanie HEXGame w polskich organizacjach – prezentacja i omówienie studiów przypadków
15:10-15:30 pytania i dyskusja

Fabuła gry
HexGame to metafora dużej organizacji. Gracze doświadczają silnie angażującego zarządzania państwem na trzech poziomach władzy: rządu, regionu oraz gminy. Mają bardzo ograniczone i trudno dostępne zasoby. Muszą negocjować na różnych szczeblach władzy, radzić sobie z lokalnymi kryzysami i niezadowoleniem społecznym. W sytuacji utrudnionej komunikacji muszą rozsądnie zarządzać i pełnić role przywódcze.

Sylwetki prowadzących:

File1Joanna Średnicka – ekspert w zakresie projektowania gier oraz badań organizacji. Z wykształcenia socjolog. Partner zarządzający i współzałożycielka Pracowni Gier Szkoleniowych. Badacz kultury organizacyjnej, jej procesów i modeli działania. Specjalizuje się w analizie zmian i procesach HR zachodzących w firmach. Zrealizowała ponad 1000 godzin interwencji i programów rozwojowych w oparciu o gry i symulacje. Jest członkiem i certyfikowaną projektantką NASAGA (North American Simulation and Gaming Association). Jako Wykładowca współpracuje ze Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas. Ekspert międzynarodowych konferencji projektowania gier dla biznesu.

Dla kogo
Do udziału w pokazie zapraszamy osoby pracujące w działach HR, odpowiedzialne za projektowanie rozwiązań szkoleniowych i rozwojowych oraz menedżerów i liderów organizacji, którzy poszukują efektywnych i atrakcyjnych metod rozwoju kompetencji zarządczych i przywódczych w swoich organizacjach.

Firmy szkoleniowe i świadczące usługi doradczo-konsultingowe zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego partnera – Experience Corner.

Miejsce pokazu
Pokaz warsztatu Pracowni Gier odbędzie się 28 czerwca 2016 roku w Poznaniu, w „Concordia Design”, Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, w godz. 10.00-15.30.

Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja zostanie potwierdzona telefonicznie.

[linkedin_share style=”none”][fbshare type=”button” float=”left”][fblike style=”button_count” showfaces=”false” width=”100″ verb=”like” font=”arial”]