19
Sep

Okazuje, że można z powodzeniem skorzystać z gier i symulacji, żeby współzarządzanie w administracji publicznej było skuteczniejsze. Gry i symulacje stanowią uzupełnienie tradycyjnych metod: konsultacji społecznych, dyskusji eksperckich, raportów ewaluacyjnych.

Czytaj dalej ⇒