pgs_lowisko_2019-02-20

 

20 lutego Pracownia Gier zaprasza na pokaz warsztatu przy wykorzystaniu symulacji Łowisko poruszający zagadnienia efektywnej współpracy zespołów zarządzających w kontekście osiągania wspólnego celu. 

Dlaczego warto wziąć udział?PracowniaGier_Lowisko-1

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie warsztat przeznaczony dla liderów i menedżerów zarządzających organizacją.
Warsztat oparty jest o koncepcję Elinor Ostrom, laureatki Nagrody Nobla 2009 w dziedzinie ekonomii. Wnioski z prowadzonych przez noblistkę badań, rzucają nowe światło na zagadnienie efektywnej współpracy, a szczególnie roli przywództwa i komunikacji w osiąganiu wspólnego celu.

Uczestnicy doświadczą:

 • Trudności w osiągnięciu celu w warunkach rywalizacji i ograniczonej komunikacji
 • Wpływu rozumienia celu na efekty działania grupy
 • Pułapek związanych z działaniem zespołowym

W konsekwencji udział w pokazie będzie okazją do:

 • Lepszego poznania sposobów radzenia sobie z pułapkami społecznymi
 • Zweryfikowania osobistej reakcji na wyzwania pracy grupowej, jak wywieranie wpływu i motywacja
 • Poznania możliwości wykorzystania symulacji Łowisko w działaniach rozwojowych zespołów oraz organizacji

Agenda spotkania

09:45-10:00 Rejestracja i networking
10:00-10:15 Prezentacja Pracowni Gier oraz metody
10:15-10:30 Wprowadzenie do gry
10:30-12:00 Gra symulacyjna Łowisko
12:00-12:20 Przerwa kawowa
12:20-13:15 Część warsztatowa – omówienie doświadczenia z gry oraz mechanizmów, które się w niej ujawniają
13:15-13:45 Gra symulacyjna Łowisko jako przykład wykorzystania gier i symulacji w rozwoju zespołów i organizacji
13:45-14:30 Dla zainteresowanych: Indywidualne rozmowy z konsultantami ds. szkoleń i rozwoju

Dla kogo?

Do udziału w pokazie zapraszamy osoby pracujące w działach HR, odpowiedzialne za projektowanie rozwiązań szkoleniowych i rozwojowych. Menedżerów i liderów organizacji, którzy poszukują efektywnych i atrakcyjnych metod rozwoju kompetencji zarządczych i przywódczych w swoich organizacjach oraz osoby odpowiadające za wdrażanie zmian i nowych strategii.

Firmy szkoleniowe i świadczące usługi doradczo-konsultingowe zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego partnera – Experience Corner.

Lokalizacja

Pokaz warsztatu Pracowni Gier odbędzie się 20 lutego 2019 roku w Warszawie, Brain Embassy, ul. Postępu 15, w godz. 9:45-14:30.

Sylwetka trenera:

Tomek4 (2)

Tomasz Cichocki

Ekspert w zakresie innowacji i transferu technologii oraz trener. Jego zasadniczym obszarem kompetencji jest zarządzanie zmianą, współpraca i komunikacja w zespole. Szkoleniami zajmuje się od 2004 roku. Specjalista w zakresie prowadzenia projektów w zespołach rozproszonych, w tym zarządzanie zespołami rozproszonymi w projektach międzynarodowych. Z Pracownią współpracuje od 2008 roku. Jest absolwentem Szkoły Trenerów Biznesu Grupy TROP. Doświadczenie zdobywał podczas pracy w Polskim Radiu, Tok FM, grupie France Telecom i firmie doradczej KPMG. Zajmował się także innowacyjnością i transferem wiedzy, w tym projektami Komisji Europejskiej. Prowadził szkolenia m.in. dla PZU, PKN Orlen, Netii, BGŻ, UPC, Siemens, PARP. Przeprowadził ponad 1500 godzin szkoleń, w tym ponad 500 z wykorzystaniem gier symulacyjnych.

Partnerzy:

Siec Przedisebiorczych Kobiet_Pracownia Gierlogotyp_Brain_Embassy

Formularz zapisu:

  Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Numer kontaktowy (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Nazwa firmy (wymagane)

  Adres (wymagane)

  NIP (wymagane)

      UWAGI: 1. Pracownia Gier rezerwuje sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń w szczególności do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora. Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail nie później niż 5 dni przed datą spotkania. 2. Pokazy otwarte Pracowni Gier Szkoleniowych są bezpłatne. 3. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, od osób, które potwierdzą swoją obecność, ale nie wezmą udziału i nie anulują swojego udziału na co najmniej 24 godziny przed wydarzeniem, pobrana zostanie opłata regulacyjna w wysokości 100 zł + VAT. 4. Skuteczne odwołanie zamiaru uczestnictwa, zwalniające z obowiązku uiszczenia opłaty regulacyjnej, może nastąpić najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem spotkania, wyłącznie drogą mailową. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym, jak również jego niedowołanie i niepojawienie się na spotkaniu, nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty regulacyjnej. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika. Informację o odwołaniu uczestnictwa w spotkaniu prosimy przekazać drogą mailową na adres: biuro@pracowniagier.com

  Wyrażam zgodę na:

  Skąd dowiedziałeś/dowiedziałaś się o wydarzeniu?

  Inne