IMG_4234

Już 12 września zapraszamy na trening pokazowy pt. „Wiarygodność lidera jako fundament budowania zaufania w zespole i organizacji”, wszystko to na  tle różnorodności kulturowej organizacji.

Stopień zaangażowania ludzi zależy od tego, jak bardzo uwierzą liderom inicjujacym zmiany. Dlatego być może najważniejszym pytaniem przed wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany jest to: Czy ludzie wierzą we mnie i w moje zdolności przeprowadzenia tej zmiany?”

Trening oparty jest na modelu opisywanym przez ekspertów Jamesa Kouzesa oraz Barrego Posnera w książce “Wiarygodność. Jak ją zdobyć i utrzymać.”  Efektem doświadczenia gry i jej omówienia jest szersza perspektywa rozumienia ludzi w procesie zmian oraz refleksja nad drogą do budowania swojej osobistej wiarygodności do ich przeprowadzania.

Czego doświadczą uczestnicy pokazu?

Trening dedykujemy osobom, które chcą rozwinąć swoje kompetencje w obszarze budowania swojej wiarygodności, a w szczególności:

  • doświadczyć trudności przechodzenia przez zmiany od strony osób, których zmiana bezpośrednio dotyka
  • dowiedzieć się jakich cech i kompetencji ludzie oczekują od liderów, by dobrowolnie za nimi podążać?
  • dowiedzieć się jakie są atrybuty osobistej wiarygodności i który z nich jest najważniejszy?

Będziecie Państwo mieli też możliwość spotkania z naszymi ekspertami z trzech obszarów biznesowych:

  • treningów managerskich z wykorzystaniem gier i symulacji,
  • rekrutacji i employer brandingu przy użyciu Competence Game – pierwszych gier online mierzących kompetencje managerskie,– grywalizacji, eventów firmowych i integracji szkoleniowych, także dla dużych grup – zachęcamy do obejrzenia video o naszej autorskiej grze, która jednorazowo angażuje grupy 500 osób i więcej!

Agenda spotkania
9:45 – 10:00
rejestracja i networking
10:00 – 10:15 prezentacja metod i narzędzi Pracowni Gier
10:15-11:15 rozgrywka gry Barnga
11:00-12:00 omówienie gry i przeniesienie na rzeczywistość biznesową
12:00-12:30 pytania i dyskusja

Miejsce

Brain Embassy, ul. Konstruktorska 11, Warszawa

Prowadzenie gry

Pracownia Gier Szkoleniowych_Pawel Krzywicki

Paweł Krzywickitrener, Pracownia Gier Szkoleniowych

Specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji istotnych w pracy zespołowej: budowania długotrwałych i satysfakcjonujących relacji, budowania zaangażowania, opracowywaniu i wdrażaniu planów operacyjnych, efektywnej komunikacji, zarządzania sytuacjami konfliktowymi, nieszablonowego rozwiązywania problemów. Jest entuzjastą i praktykiem innowacyjnych form edukacji dorosłych, w szczególności “experiential learning”. Korzysta z licencjonowanych gier szkoleniowych (RSVP Design™, Metalog Tools™) oraz metody facylitacji wizualnej bikablo®. Zrealizował ponad 4000 godzin szkoleniowych m.in. dla: Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Miasta Lublin, Herbapol S.A., Grupy Pelion, EDP Renewables, Grupy energetycznej EDF, Polskiej Spółki Gazownictwa, Fundacji Orange, Fundacji PwC, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacji Szkoła Liderów.

Zasady uczestnictwa

Do udziału w pokazie zapraszamy osoby pracujące w działach HR, odpowiedzialne za projektowanie rozwiązań szkoleniowych i rozwojowych oraz managerów i liderów organizacji. W pokazie nieodpłatnie mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji (w przypadku dużego zainteresowania wydarzeniem liczba ta może być zredukowana do 1 osoby z organizacji).

Firmy szkoleniowe i świadczące usługi doradczo-konsultingowe zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego partnera – Experience Corner.

Formularz zapisu

Błąd: Brak formularza kontaktowego.