full
color
#666666
http://pracowniagier.com/wp-content/themes/zap2-installable/
http://pracowniagier.com/
#009999
style2
22 468 85 52
Puławska 39/2, Warszawa

Wdrożenie strategii

Zaangażowanie menedżerów w proces wdrażania zmian

Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej


Spotkanie kadry zarządzającej – 80 top menedżerów z Polski, Rumunii, Czech, Węgier i Słowacji.

Wyzwanie

Jedna z dużych europejskich firm zmienia właściciela. Wdrożenie nowej strategii wymaga:

  • Uświadomienie celów nowej strategii biznesowej
  • Przełożenie strategii na cele operacyjne w obszarze finansów, sprzedaży i HR
  • Zbudowanie zaangażowania wokół nowej strategii

Przed zarządzającymi postawiono poważne wyzwania koordynacyjne i ambitne cele biznesowe. Zespołowi potrzebne było takie doświadczenie, które pozwoli przejść z sukcesem przez proces wdrożenia nowej strategii.

Rozwiązanie

Menedżerowie z Polski, Słowacji, Rumunii, Czech i Węgier wzięli udział w rozgrywce dającej próbkę stojących przed nimi w rzeczywistości wyzwań. Uczestnicy walczyli o przetrwanie na planecie HEXLAND. By przeżyć, jej nowi mieszkańcy muszą rozwinąć komunikację, negocjować, zarządzać konfliktem. Kłopot w tym, że dostęp do informacji nie jest równy, indywidualne cele nie zawsze są zbieżne z celami ogółu, a czas biegnie bardzo szybko i tworzy trudną do zignorowania presję. Dochodzą jeszcze bariery językowe.

Rezultaty

Intensywne doświadczenie kilkugodzinnej symulacji było okazją do wymiany informacji, integracji i zapoznania się ze szczegółami zmian, także liczne sesje podsumowań ujawniły szereg analogii między światem gry a rzeczywistością biznesową, a wspólne doświadczenie zintegrowało i dało świetny punkt odniesienia do poważnych dyskusji nad wyzwaniami.

Przyjeżdżając tu byłem przekonany, że poranna część merytoryczna będzie dla mnie najważniejsza. Ale teraz widzę, że szczególnie istotne było doświadczenie pracy razem w grze, podejmowania wspólnych wyzwań. W poniedziałek, tak jak w tej symulacji będziecie doświadczać presji czasu, w chaosie będziecie musieli walczyć o zaangażowanie waszych ludzi.

Wdrozenie strategii
Wdrozenie strategii

 

seta
default
Ładuję...
link
#5C5C5C
on
loading
off