full
color
#666666
http://pracowniagier.com/wp-content/themes/zap2-installable/
http://pracowniagier.com/
#009999
style2
22 468 85 52
Puławska 39/2, Warszawa

Rozwój przywództwa

Liderzy, menedżerowie a kreowanie kultury współpracy

Symulacja o roli zaufania w przywództwie


regionalne spotkanie – 80 menedżerów z Europy środkowo-wschodniej – 1 dzień

Wyzwanie

Jak mówić o potrzebie współpracy i zaufaniu, by nie pozostawać na poziomie ogólników, ale rzeczywiście zmienić zachowania? Przed tym wyzwaniem stanęła duża firma konsultingowa działająca w otoczeniu silnej konkurencji i w branży, której specyfika wymaga zorientowania na wyniki. Jednak strategia ta sprawia, że dość często dochodzi do zakłóceń współpracy między zespołami. Stąd pojawia się potrzeba, aby liderzy zespołów wspierali współpracę i budowę zaufania, ale nie każdy z nich jest świadomy, że wygrana rynkowa jest łatwiejsza do osiągnięcia przy skutecznej współpracy. Dlatego dział HR sięgnął po narzędzie uczące przez doświadczenie – w tym wypadku grę strategiczną.

Rozwiązanie


Firma zdecydowała się wdrożyć cykl działań mających na celu zmianę postaw wobec współpracy i wykształcenie niezbędnych kompetencji przywódczych. Jednym z nich jest gra strategiczna jako gwóźdź programu podczas dorocznego spotkania partnerów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Scenariusz, dostosowany do potrzeb klienta, jest tak skonstruowany, żeby partnerzy doświadczyli:

  • jak jakość przywództwa wpływa na sytuację w zespołach
  • że współpraca wokół podzielanego i rozumianego celu pomaga osiągnąć lepsze wyniki
  • jak style komunikacji wpływają na wykształcenie motywacji do działania i osiąganie wyników
  • jak ważne jest budowanie zaufania, żeby zespół był skuteczny

 

W grze ponad stu partnerów z Europy i Azji Środkowej zmagało się z wyzwaniem wdrożenia wspólnej strategii i maksymalizacji wyników. Było to możliwe tylko przez współpracę i budowę zaufania, przy czym nie w każdej grupie ta współpraca się udała i nie wszędzie osiągnięto zadowalające wyniki. Porażka w grze prowadziła do refleksji: dlaczego się nie udało, czego zabrakło, co trzeba zmienić, by następnym razem odnieść sukces?

Gra pozwoliła przełożyć wnioski z gry na rzeczywistość firmy: co możemy robić, żeby zwiększyć współpracę? Dlaczego tak ważne jest budowanie zaufania? Jak powstrzymać działania krótkofalowe i przekuć je w strategiczne działania o długofalowych konsekwencjach?

Rezultaty

Wśród wniosków z gry znalazły się między innymi takie deklaracje:

Brak zaufania i otwartej komunikacji w moim zespole często prowadzi do podjęcia złych decyzji i konieczności podchodzenia do tej samej sprawy ponownie.

Muszę poznać mój zespół lepiej i uzgodnić z nimi naszą strategię. Musimy też wdrożyć odpowiednie instrumenty, aby mieć pewność, że strategia jest akceptowana i realizowana.

Chcę poświęcić więcej uwagi, żeby zbudować ducha zespołowego.

rozwój przywództwa
rozwój przywództwa

 

seta
default
Ładuję...
link
#5C5C5C
on
loading
off