full
color
#666666
http://pracowniagier.com/wp-content/themes/zap2-installable/
http://pracowniagier.com/
#009999
style2
22 468 85 52
Puławska 39/2, Warszawa

Rozegraj miasto

Czy można zbudować miasto idealne?

Wyzwanie


Konsultacje społeczne są jedną z form bezpośredniego uczestnictwa w życiu publicznym. Pozwalają na kształtowanie swojego otoczenia i umożliwiają wpływanie na decyzje administracji poprzez aktywny udział w tworzeniu wizji rozwoju, pomysłów na funkcjonowanie instytucji i planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zauważyło potrzebę edukacji młodych ludzi (uczniów szkół ponadgimnazjalnych) w zakresie konsultacji społecznych. Zaproponowane rozwiązanie miało pomóc w zdobyciu wiedzy na ten temat, zwiększyć obywatelską świadomość wśród uczniów i tym samym doprowadzić do ich głębszego zaangażowania na rzecz środowiska lokalnego.

Rozwiązanie

Pracownia Gier Szkoleniowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, przygotowała grę edukacyjną – Rozegraj miasto. Jej celem było zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą na temat konsultacji społecznych w zajmujący i przystępny sposób. Oparty na realistycznych sytuacjach scenariusz gry zachęca młodzież do uczestniczenia w konsultacjach i aktywnego włączenia się w życie publiczne.
Metoda gry pozwala na aktywne poznawanie technik prowadzenia konsultacji społecznych. Uczniowie wcielają się w przedstawicieli różnych grup interesów, ucząc się negocjowania swoich stanowisk i osiągania optymalnego dla wszystkich stron rozwiązania. Dowiadują się, w jaki sposób podejmować współpracę z władzami oraz innymi uczestnikami życia publicznego, a także zyskują wiedzę na temat zasad owocnej dyskusji, formułowania skutecznych argumentów i wyrażania ich na forum.

Rezultaty

Gra Rozegraj miasto pomaga młodym ludziom włączyć się w dialog społeczny na poziomie lokalnym, a w szerszej perspektywie – zachęca ich do przyjęcia aktywnej obywatelskiej postawy. Może być dobrym uzupełnieniem programu nauczania wiedzy o społeczeństwie.
rozegraj-miasto

 

seta
default
Ładuję...
link
#5C5C5C
on
loading
off