full
color
#666666
http://pracowniagier.com/wp-content/themes/zap2-installable/
http://pracowniagier.com/
#009999
style2
22 468 85 52
Puławska 39/2, Warszawa

„O finansach dla młodzieży”

W domach dziecka i rodzinach zastępczych

Robinson na Plusie


Finanse i zarządzanie budżetem domowym to dziedzina wystarczająco skomplikowana dla wielu dorosłych. Tymczasem bank HSBC oraz Fundacja Robinson Cruzoe postanowiły uczynić ją zrozumiałą i atrakcyjną dla młodzieży. W tym celu uruchomili program „Ekonomia Robinsona”, którego celem jest zwiększenie wiedzy i umiejętności usamodzielniającej się młodzieży z domów dziecka i rodzin zastępczych w zakresie zarządzania finansami.Jednym z jego ważnych elementów jest gra decyzyjna „Robinson na Plusie”, która powstała dzięki współpracy z Pracownią Gier Szkoleniowych.Grze towarzyszy podręcznik oraz warsztaty poruszające zagadnienia dotyczące:

  • tworzenia bilansu wydatków i przychodów
  • oszczędzania,
  • poruszania się na rynku pracy,
  • korzystania z ofert banków,
  • ubezpieczeń oraz inwestycji finansowych

Gra w sposób praktyczny dotyka tych zagadnień: umożliwia poznanie i przećwiczenie najważniejszych mechanizmów związanych z zarządzaniem finansami oraz pokazuje, jak ważne jest inwestowanie we własny rozwój. W trakcie symulacji kilkudziesięciu lat życia gracze podejmują decyzje mające wpływ na ich sytuację finansową w długiej perspektywie: wybierają formę zatrudnienia, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, inwestują oraz grają na giełdzie. Ponoszą także koszty utrzymania i kupują drobne przyjemności. Wygrywa drużyna, która osiągnie najwyższy wynik finansowy oraz najwyższy poziom zadowolenia z życia.

Gdzie?


Gra „Robinson na plusie” jest rozgrywana w miastach wojewódzkich w całej Polsce we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Do uczestnictwa w grze zaproszona jest młodzież wkraczająca w samodzielne życie. Program finansowany jest ze środków Banku HSBC w ramach programu Future First.

Więcej o programie „Ekonomia Robinsona” i rozgrywkach „Robinson na plusie”

 

seta
default
Ładuję...
link
#5C5C5C
on
loading
off