full
color
#666666
http://pracowniagier.com/wp-content/themes/zap2-installable/
http://pracowniagier.com/
#009999
style2
22 468 85 52
Puławska 39/2, Warszawa

Budowa zespołu zarządzającego

Jak zwiększyć efektywność zespołu?

Zwiększenie efektywności działania zespołu zarządzającego.


Grupa: 8 osób

Wyzwanie

Holenderska spółka prowadząca działalność leasingową zwróciła się do nas z pytaniem, czy nie moglibyśmy wesprzeć zespołu zarządzającego działaniem integrującym i wspomagającym ich efektywność jako teamu. Jako główne wyzwanie zostało zdefiniowane zamknięcie grupy na otwarty feedback. Zachowanie dobrych, ciepłych relacji było ważniejsze niż jasna informacja zwrotna.

Rozwiązanie


W celu znalezienia najlepiej dobranego rozwiązania praca z grupą rozpoczęła się od diagnozy zespołu – jego silnych i słabych stron. Kilka tygodni przed warsztatem poprosiliśmy o wypełnienie ankiety, która została zbudowana w oparciu o zdefiniowany w organizacji model 9 czynników skutecznego zespołu. Wnioski z tej autodiagnozy były podstawą do opracowania programu warsztatu i wyboru narzędzi. Wyniki wskazały, że zespół wskazał skuteczną realizację celów jako najważniejszy czynnik.

W warsztacie wykorzystano dwie gry: Webmaster oraz Symbole. Obydwie stwarzały wyzwanie w obszarze współpracy. Webmaster to mocno angażujące zadanie zespołowe, zwracające uwagę na wyzwania w kontekście celu, strategii i planowania. W omówieniu gry skoncentrowaliśmy się na punktach zwrotnych w grze które wyraziście prezentowały konkretne wyzwanie np. wybór jednego wspólnego sposobu działania, dokładny podział zadań, zwiększenie efektywności. Z kolei Symbole to ćwiczenie stwarzające wyzwanie we współpracy przez pryzmat procesów komunikacji, a także wspólnych decyzji i ich konsekwentnej realizacji. Uczestnikom nie udało się wykonać zadania określonego w grze, co dodatkowo dało dużo przemyśleń na temat ich sposobu współdziałania. W omówieniu uczestnicy dużo czasu poświęcili określeniu przyczyn nieefektywności, której czasem doświadczają.

W kolejnym działaniu uczestnicy pracowali nad przeniesieniem doświadczeń i wniosków z gier na własną rzeczywistość i przypisaniem ich do jednego z 9 czynników efektywnej pracy zespołowej. Określili też wspólnie, które z tych 9 są dla nich najważniejsze, a także te, które wymagają dużego wzmocnienia. W trakcie dyskusji wielokrotnie jako przykład podawano zachowania w grze, a także porównywano je z ich działaniem w rzeczywistości zawodowej. W wyniku tej pracy powstało wiele wniosków dotyczących konkretnych zmian i usprawnień w działaniu zespołu.

Rezultaty


Uczestnicy pracę z nami zakończyli dobrze przygotowani do wypracowywania we własnym gronie realnych kroków podnoszących ich efektywność jako zespołu. Uświadomili sobie, że dobre, ciepłe relacje mogą działać blokująco na ich efektywność i skuteczność. Chcieli skoncentrować się na poszukaniu rozwiązań, które będą bardziej skupiały ich na celu i podnosiły efektywność wspólnej pracy, nie zaburzając jednocześnie dobrych relacji w zespole. Jednym z takich wniosków był otwarty feedback, bez oceniania osoby. Podczas spotkania z klientem kilka tygodni po warsztacie dowiedzieliśmy się, że zespół wprowadził w życie wiele zmian zainicjowanych podczas pracy warsztatowej i nie ustaje w planowaniu kolejnych usprawnień mających zwiększyć ich efektywność jako zespołu.

 
 

 
 

seta
default
Ładuję...
link
#5C5C5C
on
loading
off