full
color
#666666
http://pracowniagier.com/wp-content/themes/zap2-installable/
http://pracowniagier.com/
#009999
style2
22 468 85 52
Puławska 39/2, Warszawa

Budowa zespołu w oparciu o talenty

Opis treningu

Gallup, najstarszy na świecie ośrodek badania opinii publicznej, monitoruje od 2000 roku poziom zaangażowania pracowników. W USA około 30% określa się jako zaangażowanych, dane z pozostałych 140 krajów wskazują 13%, w Polsce jest to 17%.

Od kilku lat mówi się o wielkim kryzysie związanym z angażowaniem ludzi w swoją pracę, a zwiększająca się na rynku pracy liczba Milenialsów pogłębia jeszcze ten kryzys. Tworzenie kultury organizacyjnej, która sprzyja angażowaniu jest od kilku lat wymieniana jako kluczowe wyzwanie liderów na najbliższe lata. Odpowiedzią na to wyzwanie może być zarządzanie w oparciu o talenty Gallupa. Celem treningu jest pokazanie managerom jak wdrożyć tą koncepcję w życie.

Uczestnicy przechodzą przez 3 kroki niezbędne do praktycznego rozwijania talentów:

  • Learn it (lider poznaje, jak w działaniu objawiają się jego talenty, a jak talenty innych; rozumie, co wnoszą do zespołu, jakie mogą mieć ograniczenia)
  • Love it (lider buduje w sobie akceptację dla poszczególnych talentów, widzi w nich wartość, uczy się je doceniać rozumiejąc też ich ograniczenia)
  • Live it (lider wie, jak w praktyce codziennej pracy rozwijać talenty swoje i członków zespołu, jest gotowy do robienia tego z zaangażowaniem)

Trenowane kompetencje

  • podniesione poczucie wartości wnoszonej do zespołu, większa samoświadomość, inspiracje też do wykorzystania w życiu osobistym, większe poczucie wpływu
  • lepsze zrozumienie ludzi, większa świadomość, jak zmaksymalizować potencjał zespołu
  • poczucie osobistego wpływu, wiarą w osiąganie celów i wyników oraz zwiększoną odpowiedzialnością za własne decyzje, postawy i działania.

Dla kogo w organizacji?

  • Wersja indywidualna: dla osób na stanowiskach kierowniczych, które nie zarządzają zespołami, lub dla osób przygotowujących się do roli menadżera – aby poszerzyć świadomość swoich mocnych stron, wziąć pełną odpowiedzialność za swój rozwój i koncentrować się na osiąganiu mistrzostwa w obszarze swoich talentów
  • Wersja menadżerska: dla menadżerów zarządzających zespołami – aby wykształcić w kadrze zarządzającej umiejętności zarządzania zespołami w oparciu o założenia metody Gallupa
  • Dla zespołu – aby jego członkowie mogli się lepiej poznać, doceniać wkład każdej osoby i lepiej się komunikować

Wykorzystywane gry i techniki

WERSJA INDYWIDUALNA: 30 karatów, Symbole
WERSJA MENADŻERSKA: Siła Założeń, Webmaster, Quiz

 

 

Wybrane firmy, w których realizowany był trening budowy zespołu w oparciu o talenty

 

logo-accenture

TCHIBO

seta
default
Ładuję...
link
#5C5C5C
on
loading
off